Іванов Є.А.

Міжнародна шкала ядерних подій. Класифікація радіаційних аварій і подій

Додаток Д. Міжнародна шкала ядерних подій (Норми..., 1997)

Розроблена Міжнародним агентством з атомної енергетики (Відень, Австрія) та Агентством з ядерної енергетики Організації Економічного Співтовариства (Париж, Франція) з метою оперативного повідомлення населення про значимість ядерних подій з погляду радіаційної безпеки

Міжнародна шкала ядерних подій

Стан забруднення довкілля у результаті радіаційної аварії чи події:

0 рівня – відсутнє

1 рівня – малоймовірне, короткотривале

2 рівня – дуже слабке, короткотривале

3 рівня – слабке, короткотривале

4 рівня – середнє, тривале

5 рівня – сильне, тривале

6 рівня – дуже сильне, довготривале

7 рівня – катастрофічне, довготривале

Додаток Е. Класифікація радіаційних аварій і подій (Норми..., 1997)

Рівень

Тип

Критерій

Приклади

7

Велика аварія (катастрофа)

 • Зовнішній викид більшої частини радіоактивного матеріалу з ядерної установки чи реактора, еквівалентний десяткам тисяч терабеккерелей 131J. Такий викид призводить до глобальних довгострокових екологічних порушень, гострого впливу на здоров'я людей у більшості екосистем, які охоплюють площу декількох країн

Чорнобильська АЕС, 1986 рік, Україна

6

Серйозна аварія

 • Зовнішній викид радіоактивних матеріалів, еквівалентний тисячам – десяткам тисяч терабеккерелей 131J. Такий викид призводить до значних екологічних порушень, негативного впливу на здоров'я людей певної країни чи регіону

Завод з переробки ядерного палива у Киштимі, 1957 рік, Росія

5

Аварія, спричинена ризиком за межами ядерного об'єкта

 • Зовнішній викид радіоактивних матеріалів, еквівалентний сотням або тисячам терабеккерелей 131J. Такий викид призводить до локальних екологічних наслідків і впливу на здоров'я людей навколо ядерного об'єкта.
 • Серйозне пошкодження ядерної установки або реактора.

Реактор на заводі в Уіндскейлі, 1957 рік, Великобританія

АЕС Три-Майл Айленд, 1979 рік, США

4

Аварія, що не пов'язана зі значним ризиком за межами ядерного об'єкта

 • Зовнішній викид радіоактивності, що призводить до дози опромінення для найбільш постраждалих осіб за межами ядерного об'єкта близько декількох мілізіверт
 • Значне пошкодження ядерної установки або реактора
 • Опромінення одного чи декількох осіб персоналу з високою імовірністю передчасної смерті

Завод з переробки ядерного палива в Уіндскейлі, 1973 рік, Великобританія

АЕС Сен-Лоран, 1980 рік, Франція

3

Серйозний інцидент

 • Зовнішній викид радіоактивності, що призводить до дози опромінення для найбільш постраждалих осіб за межами ядерного об'єкта близько десятих часток мілізіверт
 • Подія на майданчику, яка спричиняє значні дози опромінення персоналу, чи подія, що викликає серйозне забруднення, проте радіоактивний матеріал може бути повернений до відповідної зони зберігання
 • Інциденти, у випадку яких подальша відмова системи безпеки може призвести до аварії

АЕС Вандельос, 1989 рік, Іспанія

2

Інцидент

 • Подія, що призводить до опромінення персоналу, яке значно перевищує встановлений річний ліміт, чи подія, що викликає втрату значних кількостей радіо активності в зонах ядерного об'єкта, не призначених для цього за проектом
 • Інциденти, що супроводжуються відмовою деяких приладів забезпечення радіаційної безпеки

1

Аномалія

 • Нестандартна ситуація, що виходить за межі встановленого режиму експлуатації ядерного об'єкта. Вона зумовлена відмовою обладнання, помилкою людини чи хибним виконанням процедур

0

Відхилення

 • Нестандартна ситуація, яка немає значення з погляду радіаційної безпеки