Підручники з географії

"Пізнання і мандри невіддільні. Це неодмінна риса всіх мандрівників: збагачувати людину величністю і різноманітністю знань."

Костянтин Паустовський

Географія – це не просто наука, а ціла система наук про Землю і простір, про географічну оболонку Землі, її динаміку та структуру, взаємодію і розрозміщення в просторі її окремих складових.

Декілька тисячоліть людство зосереджувалось на вивченні фізичної географії, в заклавши основу класичної науки географії, як такої. В той же час, окремі дослідники намагались поєднювати й суспільні процеси в людській спільноті, накладаючи їх на особливості фізичної географії. Таким чином зароджувалися нові напрямки географічних досліджень, які, починаючи з ХХ століття, уже здобули певні риси самостійних наукових дисциплін. На сучасному етапі можна розділити прородничо-географічну та суспільно-географічну науки, які тісно зв'язані між собою спільними завданнями всебічного дослідження природно-територіальних та виробничо-територіальних комплексів.

Головна мета сучасних географічних досліджень — наукове обґрунтування шляхів раціональної організації території, суспільства і природокористування.

Перелік підручників з географії, розміщених в онлайн-бібліотеці освітньої та наукової літератури EduKnigi.com поданий нижче.

 1. Масляк П. О., Шищенко П. Г. Географія України 8-9 клас

  Географія України об'єднує всю систему географічних наук. Вона дає змогу одержати всебічні, комплексні знання про нашу рідну землю, її природу, народ, господарство. Це відрізняє її від інших географічних дисциплін.
  Підручник складається з восьми розділів та додаткового матеріалу. Він побудований так, що спочатку ви ознайомитеся з природою країни, її населенням, потім вивчите особливості розвитку і розміщення господарства. Закінчується підручник матеріалом про наслідки взаємодії людини з природою в процесі господарської діяльності.

 2. Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України

  Курс «Географія України» складається з п'ятьох великих розділів: «Становлення Української держави», «Природа України», «Регіональний фізико-географічний поділ України», «Населення України», «Господарство України».
  Фізична географія вивчає природні умови, природні ресурси, природно-територіальні комплекси та екологічні проблеми України. Природа відіграє вирішальну роль у житті людини, оскільки є її середовищем життя і джерелом матеріального виробництва. Зв'язуючою ланкою між природою і суспільством є населення, тому у підручнику висвітлюються питання розселення людей по території України, умов їхнього життя, праці, освіти та відпочинку.
  Знання з економічної і соціальної географії України дадуть змогу розібратися в складних питаннях економіки, зрозуміти суть перетворень, що відбуваються в державі, усвідомити важливість раціонального використання природних ресурсів.
  Економічна і соціальна географія тісно пов'язана з фізичною географією, оскільки широко використовує знання про природні умови і ресурси.

 3. Юрківський В. М. Регіональна економічна і соціальна географія

  Входження суверенної України у світове співтовариство супроводжується налагодженням і зміцненням надзвичайно широких і різнобічних її зв'язків зі світовою спільнотою. Звідси потреба вивчення зарубіжних країн, насамперед їх економічного розвитку. В підручнику висвітлено економічну й соціальну географію зарубіжжя (без країн Балтії та СНД). Матеріали подаються в такій послідовності: місце країни у світі, склад території та економіко-географічне положення, господарська оцінка природних умов і ресурсів, населення, загальна характеристика господарства та окремих його галузей, внутрішні відмінності й міста. Враховано нові концепції географічної науки в Україні й за рубежем. Фактичну основу підручника становлять матеріали ООН, дані Світового банку.
  Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Підручник буде корисний також учителям географії.