Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Трубопровідний транспорт України. Міський транспорт України

Трубопровідний транспорт

Трубопровідний транспорт призначений для транспортування нафти, газу та інших рідких, газоподібних і сипучих речовин. Довжина газопроводів на 1 січня 1992 р. становила 34,8 тис. кілометрів, нафтопроводів – 2,5, нафтопродуктопроводів – 2,9 тис. кілометрів.
Найбільший нафтопровід «Дружба» є транс’європейською магістраллю і в межах України має протяжність 680 км. До міждержавного належить і нафтопровід Мічурінськ (Росія)- Кременчук протяжністю в межах нашої держави 313 км, а також етиленопровід від Калуша до Угорщини. В межах України найдовшими нафтопроводами є Кременчук-Херсон (428 км), Гнідинці – Розбишівка – Кременчук (395 км). На заході держави знаходяться невеликі нафтопроводи Долина –  Дрогобич (58 км) і Битків – Надвірна (15 км). Працює нафтопродуктопровід Кременчук – Лубни – Київ.
Мережа газопроводів більш розгалужена. У зв'язку з початком експлуатації в 50-ті роки Шебелинського газового родовища в Харківській області та освоєнням газових родовищ Дашави в Передкарпатті Україна перетворилася в основний район постачання газу в колишньому СРСР. Було збудовано потужні магістральні газопроводи Дашава – Київ – Москва (1330 км), Дашава – Мінськ – Вільнюс – Рига (1198 км), Шебелинка – Бєлгород – Брянськ – Москва, Шебелинка – Острогожськ – Москва, Шебелинка – Дніпропетровьк – Кривий Ріг – Одеса – Кишинів з відгалуженнями до Запоріжжя, Нікополя, Миколаєва і Херсона.
У межах України стали діяти і менші за довжиною газопроводи Дашава – Дрогобич, Дашава – Стрий, Дашава – Львів, Угерськ – Івано-Франківськ, Шебелинка – Полтава – Київ.
Після відкриття родовищ природного газу в Криму споруджено газопроводи місцевого значення Глібівка – Сімферополь і Джанкой – Сімферополь.
Нові відкриття газу в Харківській області сприяли спорудженню газопроводу Єфремівка – Диканька – Київ – західні області України (1010 км).
Через Україну із Західного Сибіру й інших районів Росії пролягають кілька магістральних газопроводів до країн Центральної і Західної Європи. Серед них найбільшим є газопровід Уренгой – Помари – Ужгород (мал. 107).

Мал. 107. Газопровід у Карпатах

Середня відстань транспортування 1 т вантажів трубопроводами в Україні нині досягла понад 700 км і збільшилася порівняно з 1980 р. більш як на 130 км.
В перспективі планується зростання видобутку газу в Україні, будівництво нових газопроводів, у тому числі і магістральних із Ірану, а також інших країн світу.

Міський транспорт

Основне призначення міського транспорту – перевезення пасажирів. Процеси урбанізації в Україні, швидкі темпи зростання населення, особливо великих міст, потребують постійного розвитку міського транспорту. Від ефективності його роботи значною мірою залежать ритмічність функціонування всього господарського комплексу країни, узгодженість і взаємодія магістральних транспортних ліній. Зростання масштабів перевезень, енергетична криза, екологічні проблеми призводять до постійної структурної перебудови міського транспорту.
До основних видів міського транспорту належать трамвайне, тролейбусне, автобусне сполучення і метро.
Трамвайне сполучення виникло в Україні ще наприкінці XIX ст. Перший трамвай в Російській імперії було введено до експлуатації в 1892 р. в Києві. Особливо швидкими темпами зростала кількість міст із трамвайним сполученням у 30-ті роки. Тепер таких міст налічується 24. Довжина трамвайних колій становить понад 2000 км. Лінії швидкісного трамваю діяли у Києві та Кривому Розі. Нині за рік трамваями в країні перевозиться близько 2 млрд пасажирів.
Тролейбусне сполучення виникло на 20 років пізніше від трамвайного, але за всіма показниками вже перевищило його.
У 1995 р. тролейбуси перевозили пасажирів у 47 містах країни. Експлуатаційна довжина колії одиничної тролейбусної лінії перевищила 4 тис. кілометрів. Тролейбуси перевозять за рік приблизно 3 млрд пасажирів.
Найпрогресивніший і зручний вид міського транспорту – метрополітен. В Україні нині метрополітени діють у 3 містах: Києві, Харкові і Дніпропетровську. Довжина колії метрополітенів у двоколійному обчисленні становить близько 100 км. Усього із 64 станцій метро в Києві знаходиться 37, Харкові – 21, Дніпропетровську – 6 станцій.
Більшість міст України має автобусне сполучення. За всіма показниками цей вид міського транспорту перевищує всі інші види. Одним з основних недоліків автобусного сполучення, особливо у великих містах, є те, що автобус дуже забруднює навколишнє середовище.

Запитання і завдання

1. Розкрийте значення транспорту в господарстві і житті людини.
2. Якими видами транспорту ви користуєтеся протягом року?
3. Який вид транспорту найбільше розвинутий у вашому місті, районі, області?
4. Який вид транспорту України відіграє провідну роль у перевезенні пасажирів, а який – у перевезенні вантажів?
5 Знайдіть на карті основні залізничні вузли нашої країни.
6. Знайдіть на карті основні морські порти країни.
7. Які напрями залізничних і автомобільних магістралей України, на вашу думку, найбільше пасажиро- і вантажонапружені?
8. Знайдіть на карті основні річкові порти країни.
9. Де знаходяться найбільші міжнародні аеропорти України?
10. Які перспективи розвитку і територіальної організації транспортної мережі країни?