Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Економічні райони України. Висновки. Північно-Східний та Столичний райони

За кількістю населення (6,4 млн чоловік) Північно-Східний район займає четверте місце, за валовою продукцією промисловості – також четверте, за валовою сільськогосподарською продукцією – третє серед економічних районів країни. Район досить багатий на різноманітні корисні копалини, насамперед енергетичні ресурси і залізну руду.
У господарському комплексі економічного району переважає промисловість (75% вартості валової продукції). За рівнем її розвитку, кількістю працюючих Північно-Східний район поступається Донбасу і Придніпров'ю. Основними галузями промисловості району є машинобудування і металообробка, хімічна, харчова та легка промисловість. Сільськогосподарські угіддя займають 78% всієї площі району. Рослинництво розвинуте краще, ніж тваринництво. Господарства спеціалізуються на вирощуванні зернових культур, цукрових буряків, соняшнику. Тваринництво має молочно-м'ясний напрям.
Основна частина перевезень вантажів припадає на залізничний транспорт, пасажирів – на автомобільний.
Найбільшими промисловими вузлами Північно-Східного району є: Харківський, Кременчуцький, Полтавський, Сумський. У Північно-Східний район ввозять: метал, ліс, різноманітні машини і обладнання, продукцію легкої, харчової та хімічної промисловості. За межі району вивозять: природний газ, залізну руду, продукти нафтопереробки, залізобетонні конструкції, трактори, вантажні автомобілі, велосипеди, верстати тощо. Серед продукції АПК – масло і молочні консерви. Крім того, вироби скляної і фарфоро-фаянсової промисловості. Основною проблемою Північно-Східного району є територіальна нерівномірність його розвитку.

Столичний район посідає друге місце в Україні за територією, а за кількістю населення (7,5 млн чоловік) поступається Донецькому і Причорноморському районам. Природні умови району досить різноманітні.
Серед корисних копалин переважають будівельні матеріали. У районі значні лісові ресурси. Друге місце в країні належить району за виробництвом сільськогосподарської продукції і друге – за виробництвом продукції промисловості. Промисловість у цілому розвинута краще, ніж сільське господарство. Основні галузі – машинобудування, хімічна, легка і харчова промисловість. Провідною галуззю сільського господарства є рослинництво. В районі вирощують цукрові буряки, льон-довгунець, хміль, картоплю, зерно, виробляють молоко й м'ясо. Головну роль у перевезеннях вантажів відіграє залізничний транспорт. Близько 60% всіх перевезень залізницею становлять транзитні вантажі. Особливе місце в Столичному районі належить повітряному транспорту. Київ – найбільший вузол повітряних сполучень.
Великими промисловими вузлами району є: Київський, Чернігівський, Житомирський, Білоцерківський.
У Столичному районі ввіз переважає над вивозом продукції. Сюди надходять: вугілля, чорні і кольорові метали, нафтопродукти, трактори, вантажні і легкові автомобілі, бурякозбиральні комбайни, мінеральні добрива, сільськогосподарські машини, обладнання для легкої і харчової промисловості, верстати, продукція АПК тощо.
Столичний район забезпечує країну хімічним волокном, пластмасами, шинами і гумотехнічними виробами, медичними препаратами, засобами захисту рослин, сільськогосподарськими машинами, приладами і верстатами, деякою продукцією АПК (хміль, льоноволокно), тканинами, будівельним і оздоблювальним каменем тощо.
Для Столичного району характерна нерівномірність розвитку його областей. Досить важливими в районі є демографічна проблема і проблема трудових ресурсів. Гострою є екологічна проблема, що передусім пов'язана з чорнобильською катастрофою.