Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Економічні райони України. Висновки. Подільський, Північно-Західний та Карпатський райони

Одним з найменш урбанізованих (сільське населення становить 53%) районів України є Подільський район. Корисні копалини району обмежуються сировиною для промисловості будівельних матеріалів.
Основою господарського комплексу Поділля є потужний АПК. За виробництвом валової сільськогосподарської продукції район знаходиться на четвертому місці в країні. Сільськогосподарську сировину використовує більшість промислових підприємств Поділля. В сільському господарстві працює більша частина населення району.
Провідна галузь сільського господарства – рослинництво. Близько 50% посівних площ зайнято під зерновими культурами (озима пшениця, кукурудза, зернобобові). Основною технічною культурою с цукрові буряки. За їх валовими зборами Поділля посідає перше місце в країні (до 30%).
Найрозвинутішими галузями промисловості є: харчова, машинобудування і металообробка, що спеціалізується на виробництві технологічного устаткування для харчової промисловості, хімічна і легка промисловість. Провідну роль у районі відіграють залізничний і автомобільний транспорт.
Основними промисловими вузлами Подільського району є: Вінницький, Хмельницький, Тернопільський, Кам'янець-Подільський, Шепетівський.
З Подільського району в інші райони країни вивозять: різноманітну продукцію АПК, бурякозбиральні комбайни, технологічне устаткування для харчової промисловості, торгівлі і громадського харчування, мінеральні добрива, миючі засоби, штучну шкіру тощо. З інших районів на Поділля надходять: метали, вугілля, прилади, різноманітні машини і обладнання, штучні і синтетичні волокна, сільськогосподарські машини, автомобілі, автобуси тощо.
Для Подільського району головною проблемою є низький рівень промислового розвитку. Серед інших проблем: демографічна, трудових ресурсів, ерозійні процеси, що набувають катастрофічного характеру на Поділлі та Придніпровській височині.

Одним з найменших за територією і кількістю населення (2,3 млн чоловік) районів України є Північно-Західний. У ньому порівняно високий природний приріст населення. За лісосировинними ресурсами район поступається тільки Карпатському району. Лісами вкрито близько 40% його площі. Виявлених корисних копалин не багато. Це насамперед кам'яне вугілля й торф. Є великі запаси будівельних матеріалів.
Загальний рівень економічного розвитку Північного Заходу є найнижчим у країні. Переважають галузі АПК. Крім харчової і легкої промисловості дістали розвиток машинобудування і металообробка, лісова, деревообробна, фарфоро-фаянсова галузі. Енергетичною базою господарства району є вугільна і торфова промисловість.
Транспортне забезпечення Північного Заходу недостатнє. У районі є три великі промислові вузли: Рівненський, Луцький і Ковельський.
З Північного Заходу вивозять: будівельні матеріали і коштовне каміння (бурштин), сільськогосподарські машини, автомобілі, хімічні добрива, лісоматеріали, лляні тканини тощо. Ввозять у район: метали, різноманітні машини і обладнання, прилади й інструменти, вантажні і легкові автомобілі, автобуси, штучні і синтетичні волокна, продукцію АПК. У Північно-Західному районі є значні соціально-економічні проблеми, що пов'язано насамперед з низьким рівнем промислового розвитку і досить високим природним приростом населення. Екологічні проблеми пов'язані з катастрофою на Чорнобильській АЕС. Є в районі проблеми із забезпеченням водою, меліорацією Полісся. Стримує економічний розвиток району і низька його забезпеченість транспортом.

У Карпатському районі висока густота населення (115 тис. чоловік на 1 км кв), показники якої перевищують середні в країні. Найгустіше заселене Передкарпаття, високий тут і природний приріст населення. Район має багаті і різноманітні природні ресурси. Один з найбільш водозабезпечених районів України. Карпатський район має найбагатші лісові ресурси в країні. Найбільша лісистість на Закарпатті – близько 50%. Промисловість – провідна галузь господарського комплексу Карпатського району. Розвинуті паливна, машинобудування і металообробка, хімічна, лісова і деревообробна, легка, харчова, будівельна галузі.
Агропромисловий комплекс району складається з сільського господарства і переробних галузей промисловості. Район має великі можливості щодо розвитку курортного господарства. У Карпатському районі густа мережа залізничних і автомобільних магістралей. Найбільшими промисловими вузлами Карпатського району є: Львівський, Дрогобицько-Стрийський, Червоноградсько-Сокальський, Чернівецький, Івано-Франківський, Калусько-Долинський, Ужгород-Мукачівський.
З району вивозять: сірку, вугілля, ліс, калійні добрива, автобуси і автонавантажувачі, автомобільні крани й інструменти, телевізори і конвеєрні лінії, сільськогосподарські машини і обладнання для нафтової і газової промисловості, продукцію легкої і харчової промисловості тощо.
Карпатський район одержує: метал, комплектуючі деталі, мінеральні добрива, синтетичні волокна, шовкові, бавовняні і лляні тканини, сільськогосподарські машини, автомобілі, технологічне обладнання для харчової промисловості, продукцію АПК тощо. Однією з найголовніших проблем району є загальний низький рівень промислового розвитку. Екологічні проблеми пов'язані з неправильною експлуатацією хімічних підприємств району та зберіганням військової техніки в минулому.

Для поглиблення знань з окремих питань цього розділу радимо ознайомитися з такими виданнями:
1. Географічна енциклопедія України. – Т. 1-3. – К.: Укр. енциклопедія, 1994.
2. Заставний Ф. Д. Географія України. – Львів: Світ, 1994.
3. Шищенко П. Г., Масляк П. О. Хрестоматія з географії України. – К.: Генеза, 1994.
4. Поповкін В. А. Регіонально-цілісний підхід в економіці. – К.: Наук. думка, 1993.
5. Шаблій О.І. та ін. Соціально-економічна географія України / Шаблій О. І., Гонак М. І., Заставецький Б. І.; За ред О. І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994.