Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Географія України - Короткий словник термінів і понять. І-К

Інтенсифікація виробництва – розвиток виробництва на основі застосування найбільш ефективних засобів виробництва та технологічних процесів, використання передових методів організації праці, значних досягнень в галузі науки і технології.
Імміграція – в'їзд іноземців у будь-яку країну на постійне або тимчасове проживання.
Імпорт – увіз товарів у країну з інших держав.
Інтеграція – об'єднання в ціле раніше ізольованих частин.
Інтрузивні гірські породи – магматичні гірські породи, які утворилися в процесі охолодження і затвердіння розплавленої магми на глибині при повільному застиганні в земній корі. Цими породами складений Український щит (граніти, габро, лабрадорити). Використовуються як будівельні матеріали.
Інтродукція – переселення рослин і тварин окремих видів за межі природного ареалу, у місця, де вони раніше не жили.
Інфраструктура – сукупність галузей народного господарства, що обслуговують виробничу, невиробничу сферу і безпосередньо людину. До інфраструктури належать транспорт, зв'язок, матеріально-технічне постачання, соціальні установи, мережі електропостачання та інші інженерні комунікації (водо-, тепло-, газопостачання), іригаційні споруди.

Каботаж – плавання суден між портами однієї держави.
Кайнозой – нова ера в геологічній історії Землі, що почалася 65-70 млн років тому.
Канал – штучна споруда. Канали поділяються на судоплавні, зрошувальні, осушувальні, енергетичні, водопровідні, лісоплавні. Великі канали використовують одночасно для багатьох цілей.
Каледонська складчастість – епоха інтенсивних тектонічних процесів у ранньому палеозої. На території сучасної України каледонська складчастість проявилась в межах Карпат і на прилеглому до них краї Східноєвропейської платформи.
Кам'яновугільний період, карбон – п'ятий період з початку палеозойської ери геологічної історії Землі, його тривалість 65-75 млн років.
Кари – поверхневі карстові форми рельєфу, які утворюються під впливом атмосферних опадів в розчинних гірських породах. Це тріщини, рівчаки, канави, улоговини, розділені гребенями. Великі за площею ділянки з карами називають каровими полями. Мають поширення в Кримських горах.
Карст (від назви плато Карст у Словенії) – явища та процеси, що виникають у гірських породах, розчинних у воді (вапняки, доломіти, гіпси, кам'яна і калійна сіль) під впливом поверхневих та підземних вод. У результаті карстових процесів утворюються такі форми рельєфу: улоговини, карри, печери, шахти, колодязі.
Картографія – галузь науки, техніки і виробництва, що охоплює вивчення, ствцрення і використання картографічних творів у науковій і практичній діяльності.
Кварцит – зерниста щільна метаморфічна гірська порода, що складається з кварцових зерняток. Утворюється під час перекристалізації пісковиків у процесі метаморфізму. Трапляється в Криворіжжі. Застосовується в будівництві, у вогнетривкій промисловості, як флюс у металургії.
Кембрійський період, кембрій – перший період палеозойської ери геологічної історії Землі, його тривалість 90-100 млн років.
Кліматологія – наука про клімат, закономірності і поширення різних типів клімату на земній кулі, його зміни в часі, під впливом господарської діяльності. Кліматичні дослідження – багаторічні спостереження за метеорологічними характеристиками, погодними процесами і явищами, що фіксуютъся на метеостанціях та за допомогою аерокосмічних приладів і систем.
Комбінат – поєднання підприємств, що розміщені поряд, за спільністю технологічних процесів та єдиним управлінням.
Комплекс – поєднання різнорідних, але взаємозв'язаних частин, що становлять одне ціле. Так, територіально-виробничий комплекс (ТВК) – поєднання взаємопов'язаних галузей і виробництв, які розвиваються на якійсь території.
Конверсія виробництва – поступова структурна перебудова промисловості на зменшення частки виробництва зброї і переорієнтацію на випуск мирної продукції. Конверсія є складовою частиною переходу до регульованої ринкової економіки.
Конвертування валюти – можливість обміну (конверсія) валюти даної країни на валюти інших країн.
Концентрат – продукт, який дістають в результаті збагачення (концентрація) корисної речовини (наприклад, рудний концентрат).
Кооперування виробництва – організація виробничих зв'язків між підприємствами, що спільно виготовляють певну продукцію.
Крейдовий період, крейда – третій, останній період мезозойської ери геологічної історії Землі тривалістю близько 70 млн років.
Кристалічний фундамент – основа, «нижній поверх» платформи, збудований найдавнішими метаморфізованими і дислокованими породами.
Кряж – лінійно витягнута височина з м'якими округлими обрисами вершин.
Ксерофіти – рослини посушливих місцевостей, які можуть витримувати тривалу ґрунтову і атмосферну посуху без значного зниження життєвої активності.
Куести – гірське пасмо з асиметричними схилами, що утворюються в областях моноклінально залягаючих гірських порід, які мають різну стійкість до вивітрювання і розмиву.