Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Підземні води України. Водні ресурси України

Підземні води

Залягання і поширення підземних вод пов'язане з геологічною будовою території. Найціннішими є артезіанські води. На території України знаходиться кілька великих артезіанських басейнів: Дніпровсько-Донецький, прісні води якого залягають у мезозойських і кайнозойських породах до глибини 400 м; Волино-Подільський, водоносні горизонти якого виявлено у породах від палеозойських до кайнозойських; Причорноморський з основними водоносними горизонтами в неогенових породах.

Водні ресурси

Водні ресурси України формуються з місцевого стоку річок на своїй території, а також стоку, що надходить з суміжних територій по Дунаю, Дніпру і його притоках, Сіверському Дінцю. Річки України живляться переважно атмосферними опадами, частка підземних вод в їх живленні становить 10- 20%. У середньому на території України випадає 609 мм опадів. З них лише 83 мм перетворюються на річковий стік. Решта вологи випаровується. За розрахунками гідрологів, у середній за водністю рік ресурси місцевого стоку України становлять 50 км куб. Із суміжних з нею територій надходить 159 км куб води. Тому загальні її ресурси оцінюються в 209 км куб. Основна кількість водних ресурсів поверхневих вод припадає на басейн Дніпра – 53,5 км куб в середній за водністю рік. Особливістю формування водних ресурсів України є те, що притік води із суміжних з нею територій набагато більший за місцевий стік. Так, по Кілійському рукаву Дунаю надходить 123 км куб води. Отже, Україна має значні сумарні водні ресурси. Але велика їх частина не може бути використана. Тому основними є місцеві водні ресурси. За їх запасами на одного жителя Україна є однією з найменш забезпечених країн. Запаси водних ресурсів також змінюються рік у рік, нерівномірно розподіляються по території України. Найбільші вони на заході, найменші – в південних районах Донецької, Запорізької, Херсонської, Одеської областей. Це потребує раціонального використання водних ресурсів, їх охорони від забруднення.
З давніх-давен наш народ мав традицію охороняти річки від забруднення і замулювання, впорядковувати джерела, укріплювати береги ставків. Нині річки, ставки та джерела України потребують допомоги. їх береги часто захаращені, перетворені на звалища, розмиваються, зникають джерела. Втрачається краса рідної землі, без якої душа стає байдужою і холодною. Уже мало не забруднювати річки самому, треба активно очищати їх береги. Подумайте, що може зробити кожен з вас особисто, учні вашого класу для покращання становища внутрішніх вод вашої місцевості.

Запитання і завдання

1. Надпишіть на контурній карті головні річки України, з'ясуйте, які основні закономірності річкової сітки проявляються на її території.
2. Користуючись фізичною картою України і додатком 5, визначте, куди впадають річки України.
3. Розкажіть про режим річок України; чому річки Криму маловодні?
4. Нанесіть на контурну карту основні канали України.
5. Які особливості поширення озер на території України? Чому їх тут порівняно мало?
6. На фізичній карті знайдіть найбільші лимани.
7. Нанесіть на контурну карту найбільші водосховища, створені на річках України.
8. Схарактеризуйте водні ресурси України.
9. Опишіть річку, озеро, водосховище, канал, які є у вашому районі.