Юрківський В. М.

Бухарест - столиця Румунії. Міста Румунії - Констанца, Галац, Брашов, Клуж-Напока

Румунія

Внутрішні відмінності Румунії найкраще розглянути за її історичними районами, об'єднавши їх у три групи: Південь, Північний Схід і Центр-Захід.

Південь включає Волощину і Добруджу. Вони займають Нижньодунайську рівнину між Південними Карпатами і Дунаєм та пониззя Дунаю біля узбережжя Чорного моря. За своїм історичним і сучасним значенням Волощина є основою Румунії. Це колиска румунського народу. Ще в XIV ст. тут сформувалося ядро майбутньої Румунії. Після другої світової війни найбільші зусилля уряду були спрямовані саме на розвиток цієї території і Бухареста в першу чергу. Волощина і Добруджа займають приблизно 2/5 території, але тут проживає майже половина населення країни і виробляється 1/2 промислової і сільськогосподарської продукції. В районі поєднуються великі масиви родючих земель Нижньодунайської рівнини з багатствами Карпат (корисні копалини, ліси, гідроресурси). Вигідним є транспортно-географічне положення цього району. Особливо слід підкреслити значення Півдня як житниці країни, головної зони виноградарства, зосередження тут нафтодобувної і нафтопереробної промисловості та наявності Бухареста і Констанци.
Бухарест – столиця і найбільше місто, головний економічний і культурний центр Румунії. Він розташований на рівнині, на несудноплавній річці приблизно на однаковій відстані від Дунаю та від Карпат. Як столиця – це молоде місто (з 1861 р.). При його забудові за взірець було взято Париж. Центральна частина Бухареста має радіально-кільцеву планіровку, широкі бульвари і проспекти. В місті виробляється 1/4 промислової продукції країни, а його частка в машинобудуванні, хімічній, текстильній, шкіряно-взуттєвій і поліграфічній галузях є набагато вищою. Найцікавішим культурним закладом Бухареста є Національний музей старожитностей.
Констанца під назвою Томи була заснована греками в VI ст. до н. е. Світові вона стала відома з того часу, коли в 9 р. н.е. сюди було заслано римського поета Овідія. В місті збереглися історичні пам'ятки різних епох. У наш час це перш за все портове місто. Будучи єдиним морським портом Румунії, Констанца зосереджує значну частину її зовнішньої торгівлі. Промисловість різноманітна й охоплює типові галузі портового міста, в тому числі суднобудування. В місті беруть початок нафтопровід і канал Дунай – Чорне море. Констанца – центр чорноморської курортної зони Румунії.

Північний Схід – це територія між Східними Карпатами і річкою Прут. В історичному плані це Молдова – в минулому і зараз найменш розвинена частина країни. Основне заняття населення – сільське господарство. В Карпатах видобувають нафту, заготовляють і обробляють деревину, побудовані ГЕС. Найбільші міста – Галац і Ясси. Галац лежить на березі Дунаю між гирлами його приток Сірету і Пруту. До цього місця можуть підніматися невеликі морські судна. Таким чином, Галац є одночасно річковим і морським портом. Це також вузол залізниць і трубопроводів. У 60-70-х роках XX ст. біля міста було побудовано великий металургійний комбінат, розрахований на використання імпортної сировини. Ясси – історичний і культурний центр Молдови. Через нього пролягають міжнародні шляхи між балканськими країнами, з одного боку, і Україною та Росією, з іншого.
Крайня північ Східних Карпат у межах Румунії (повіти Сучава і Марамуреш) відома під назвою Буковина. Це переважно гірська, вкрита буковими лісами місцевість. Головні заняття населення – відгонно-пасовищне скотарство і лісозаготівлі. Більшість населення – румуни, але проживають тут і українці. Між Північною Буковиною в складі України і румунською Буковиною чимало спільних рис. Міста Чернівці (Україна) і Сучава в Румунії зв'язані між собою залізницею, але її значення як міжнародної магістралі невелике.

Центр-Захід включає історичні області Трансільванія і Банат. У природному відношенні це внутрішні схили Карпатської дуги, Трансільванське плато і східна частина Середньодунайської рівнини. Від решти Румунії район відокремлений Карпатськими горами. І на рівнині, і на плато клімат і грунти сприятливі для сільського господарства. На плато і в передгір'ях різноманітні корисні копалини, лісові і рекреаційні ресурси.
Упродовж багатьох століть історія цієї території була тісно пов'язана з історією Угорщини. І зараз у складі місцевого населення значною є частка угорців і німців. Ці землі пізніше, ніж решта Румунії, підпали під владу Османської імперії і першими звільнилися від неї. Напередодні другої світової війни на тлі відсталої в цілому Румунії Трансільванія і Банат позитивно виділялися рівнем свого розвитку.
Район займає 2/5 території Румунії, в ньому проживає 1/3 її населення і на нього припадає майже 2/5 її економічного потенціалу. Тут зосереджені видобування природного газу, вугілля, металічних корисних копалин. Склалися центри чорної металургії, яка працює на місцевих залізній руді і коксівному вугіллі. Розвинені деревообробна, текстильна, шкіряно-взуттєва і харчова промисловість. Як район машинобудування, Трансільванія і Банат поступаються Волощині. Сільське господарство району інтенсивніше, ніж у середньому по Румунії, і більше орієнтоване на розвиток тваринництва.
Найбільшими містами району є Брашов і Клуж-Напока. Обидва мають значну і різноманітну промисловість. Брашов – друге за кількістю жителів і розмірами промислового виробництва місто Румунії, хоч і дуже відстає від Бухареста. Клуж-Напока більше відомий як історичний і культурний центр Трансільванії, багатий на історичні пам'ятки. Як місто Клуж згадується в «Географії» Птолемея.