Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Географія України. Підручник для 9 класу

Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України: Підруч. для 9 кл. серед, загальноосвіт. шк. – К.: «Благовіст», 2000. – 256 с: іл., карти.

ЗМІСТ

Сиротенко, Чернов. Географія України 9 клас

Передмова

Розділ І. Становлення української держави

Походження назви Україна. Історико-географічні області 1 2 3
Формування території України 1 2 3
Державні символи. Герб Прапор Гімн

Географічне положення
Фізико-географічне положення
Економіко-географічне положення. Геополітичне положення
Висновки

Місцевий і поясний час Декретний і літній час

Розділ II. Загальна характеристика природа України

Вивчення території 1 2 3
Геологічна будова території 1 2 3

Рельєф: Низовини
Височини
Українські Карпати
Кримські гори
Висновки

Корисні копалини
Горючі корисні копалини: кам'яне вугілля, буре вугілля нафта, газ, озокерит, торф, горючі сланці
Металеві і неметалеві корисні копалини Висновки

Клімат. Кліматотвірні чинники 1 2
Закономірності розподілу основних кліматичних елементів Температура повітря. Опади Пори року Висновки
Кліматичне районування 1 2 3

Внутрішні води:
Річки – Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Сіверський Донець
Озера, водосховища, болота. Підземні води
Висновки

Рослинність і тваринний світ

Грунти. Утворення грунтів 1 2 3
Склад, структура та головні типи грунтів 1 2 3

Розділ ІІІ. Регіональний фізико-географічний поділ України

Природно-територіальні комплекси 1 2
Зона мішаних лісів 1 2
Лісостепова зона 1 2
Степова зона 1 2
Українські Карпати 1 2 3
Кримські гори 1 2
Природний комплекс Чорного моря 1 2 3
Природний комплекс Азовського моря 1 2
Природоохоронні території 1 2 3

Розділ IV. Населення України

Кількість і густота населення
Національний склад. Духовна культура українського народу 1 2 3
Система розселення
Трудові ресурси

Розділ V. Господарство України

Структура народного господарства
Історія формування народногосподарського комплексу 1 2

Географія міжгалузевих промислових комплексів

Паливно-енергетичний комплекс
Вугільна промисловість
Нафтова, газова і торфова промисловість
Електроенергетична промисловість
Висновки

Металургійний комплекс
Чорна металургія
Кольорова металургія

Машинобудівний комплекс
Транспортне машинобудування
Висновки

Хімічна промисловість 1 2
Лісова промисловість
Промисловість будівельних матеріалів

Комплекс виробництва товарів народного споживання і сфери послуг (соціальний комплекс)
Легка промисловість
Підприємства сфери послуг

Агропромисловий комплекс (АПК)
Значення АПК та його структура
Рослинництво 1 2
Тваринництво 1 2
Харчова промисловість 1 2

Транспортний комплекс
Залізничний транспорт
Автомобільний, морський і річковий транспорт
Повітряний і трубопровідний транспорт
Висновки

Міжнародні зв'язки

Економічне районування
Економічні центри України
Економічні центри східної частини України: Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Полтава, Кривий Ріг, Луганськ, Суми
Економічні центри центральної частини України: Київ, Вінниця, Житомир, Чернігів, Кіровоград, Черкаси
Економічні центри південної частини України: Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Севастополь, Керч
Економічні центри західної частини України

Економіка й екологічні проблеми: атмосфера, вода, рельєф, рослинність, грунти, тваринний світ. Висновки

Природа і здоров'я людини
План характеристики своєї області

Словник термінів

Матеріал для довідок і практичних робіт

Форзац 1. Фізична карта України