Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Географія України – Передмова

Передмова

Любіть Україну, як сонце любіть,
Як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
Любіть у годину негоди.

В. Сосюра

Не можна не погодитись з Поетом: Батьківщину нашу є за що любити. Це край мальовничої природи, добрих і працьовитих людей. Той, хто хоч раз перетинав автобусом чи поїздом територію України з півночі на південь чи з заходу на схід, переконався в цьому. Хіба можна відвести погляд від золотистих хлібних ланів, від тихоплинних річок та заплавних озер, в яких верби купають свої зелені коси, від густих зачарованих лісів, наповнених чудовими ароматами, від сивого Славутича, оспіваного поколіннями людей, що споконвічно жили на його берегах. А Українські Карпати? Це ж симфонія природи, звуки якої хвилюють у всі пори року: гірські схили і затишні долини з невеличкими селами та містечками – то засніжені, то полум'янисті в осінньому вбранні, то яскраво-зелені влітку. А чудова земля Криму, омита теплими водами Чорного і Азовського морів, з цілющим кліматом і незабутніми краєвидами?
І на цій чудовій землі у кожного з вас є найдорожчий її куточок – ваш рідний край. Це земля, де ви народились і живете. Недарма в народі кажуть: «За рідний край – життя віддай», «Де рідний край, там і рай».
Та щоб стати справжнім патріотом рідної землі, однієї любові мало, потрібно навчитися розуміти природу Батьківщини, пізнати закони, які забезпечують її гармонію, а збагнувши це, зробити все можливе, щоб ніхто і ніколи не наважився порушити ці закони. І допоможе вам у цьому наука про рідну землю – географія України.
Курс «Географія України» складається з п'ятьох великих розділів: «Становлення Української держави», «Природа України», «Регіональний фізико-географічний поділ України», «Населення України», «Господарство України».
Фізична географія вивчає природні умови, природні ресурси, природно-територіальні комплекси та екологічні проблеми України. Природа відіграє вирішальну роль у житті людини, оскільки є її середовищем життя і джерелом матеріального виробництва. Зв'язуючою ланкою між природою і суспільством є населення, тому у підручнику висвітлюються питання розселення людей по території України, умов їхнього життя, праці, освіти та відпочинку.
Знання з економічної і соціальної географії України дадуть змогу розібратися в складних питаннях економіки, зрозуміти суть перетворень, що відбуваються в державі, усвідомити важливість раціонального використання природних ресурсів.
Економічна і соціальна географія тісно пов'язана з фізичною географією, оскільки широко використовує знання про природні умови і ресурси.
Підручник з географії України – не єдине джерело знань про нашу країну. Вивченню географії сприяє використання карт, космічних знімків, картин, географічних кінофільмів.
Важливе джерело знань – географічні енциклопедії, довідники, словники, статистична література, твори вітчизняних і зарубіжних письменників, вчених, мандрівників, дослідників усіх часів, статті, вміщені в журналах «Рідна природа», «Земля і люди», атлас юного туриста-краєзнавця.

Щоб ефективно працювати з підручником, потрібно знати послідовність викладу матеріалу, його структуру, тобто з яких частин він складений. Кожна тема включає в себе такі рубрики:
1. Основний матеріал;
2. Матеріал, що потрібно запам'ятати, «Бажано запам'ятати»;
3. Додатковий матеріал;
4. Запитання і завдання.

Уважно прочитайте основний текст. Випишіть у зошит нові поняття і незрозумілі слова, їх тлумачення ви знайдете у словнику, який вміщено в кінці підручника. Всі географічні назви знайдіть на карті у підручнику чи атласі. Якщо в тексті є посилання на карти, схеми, діаграми, малюнки, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Далі за допомогою рубрики «Бажано запам'ятати» перевірте себе, чи засвоїли ви головне.
Додатковий матеріал (посилання на нього подано цифрою в тексті, що у квадратних дужках) дає корисну і цікаву інформацію, яка доповнює і поглиблює географічні знання, сприяє їх узагальненню і систематизації. Після цього приступайте до виконання завдань, підготовлених на основі вивченого тексту. Вони мають три рівні складності. Перший рівень – найлегший, другий – дещо складніший, третій вимагає творчого підходу до його виконання. Якщо ви здатні виконати завдання всіх трьох рівнів, ваша оцінка буде відмінною.

Успіхів вам, юні друзі!