Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Державний гімн України

Державні символи

Державний гімн

Державний гімн – це урочистий музичний твір на вірші програмного характеру. Державний гімн є символом державної єдності. З гімну починають урочисті збори, свята, гімном їх і закінчують. Державний гімн слухають завжди стоячи. За національні гімни вважали в Україні «Заповіт» Т. Шевченка, «Вічний революціонер» І. Франка. У Галичині на урочистостях, крім «Заповіту», співали також «Не плакати нам» (на слова Г. Гордого) та давній Галицько-Український гімн «Мир вам, браття» (на слова І. Гушалевича).
Але найбільшого поширення як національний гімн набула пісня «Ще не вмерла Україна». Слова її написав у 1863 р. відомий український етнограф, фольклорист і поет Павло Чубинський. Музику на текст вірша створив композитор Михайло Вербицький.
Пісня-гімн у період діяльності української Народної Республіки виконувала функції загальнонаціонального гімну. З 1992 р. музика М. Вербицького стала Державним Гімном України.

Бажано запам'ятати

Герб у формі тризуба, синьо-жовтий прапор і гімн «Ще не вмерла Україна» мають давнє походження як історичні символи українського народу, успадковані незалежною Україною.

Додатковий матеріал

[1] Як вважають вчені, головна ідея тризуба – це число три, поєднання трьох основ буття, троїстість (тривимірність життєвого простору).
Основою світобудови є повна врівноваженість усіх енергій, тобто Абсолют. Порушення цієї рівноваги пробуджує два протилежні полюси: позитивний і негативний, чоловіче і жіноче, батьківське і материнське начало. Поєднання цих протилежних сил породжує третю синівську силу, що і відображає тризуб.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Як формувалася національна символіка України?
2. Розкажіть про державний прапор і герб нашої країни.
3. Хто написав музику до Державного Гімну України?

Другий рівень
1. Що таке державна символіка? Чи є держави, які не мають символіки?
2. Чому так важливо кожній державі мати свої символи – герб, прапор і гімн?
3. Чому всі прогресивні діячі українського народу обстоювали єдність наших земель. Покажіть це на прикладі тексту Державного Гімну.

Третій рівень
1. Чи є герб та інші символи у вашому місті, краї? Що вони означають?
2. Знайдіть у бібліотеці тексти гімнів, названих у підручнику, і запишіть у зошиті народні прагнення і сподівання, висловлені в тексті. Чи здійснюються вони нині?