Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Вивчення природи України

2 розділ. Загальна характеристика природи України
Вивчення території

Бажано запам'ятати

Наукові фізико-географічні дослідження території Україна почалися у XVIII ст. і розширилися в XIX ст. Значний внесок у вивчення природи України зробили академіки В. Ф. Зуєві П. С. Паллас, П. П. Чубинський, Г. М. Висоцький, С. Л. Рудницький, П. А. Тутковський, професори В. В. Докучаєв, В. М. Kyбійович, вчені українських університетів та науково-дослідним інститутів.

Додатковий матеріал

[1] Геродот писав: «Як перейти Борисфен, то зразу перші від моря лежить Лісиста країна, а від неї вгору живуть скіфи-землероби. На схід від них – скіфи-кочівники. Вони не сіють, не орють. У всій країні немає дерев. На південний схід лежить так звана Царська країна. Тамтешні скіфи – найхоробріші й найчисленніші.
Земля скіфів рівнинна, з досить глибокими родючими грунтами. А трава, що росте в Скіфії для худоби, буйніша з усіх траві котрі знаємо. А річок пливе через їхній край небагато, менше, ніж у Єгипті каналів.

[2] У книжці Г. Боплана «Опис України» (1650 р.) вперше дано докладну характеристику життю козаків, їх звичаїв, а також тваринному світу та клімату України. Саме завдяки Г. Боплану Європа довідалась про Україну як певну цілісність та окремішність, що розташована між татарами, поляками і московітами.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Які території сучасної України були описані античними авторами?
2. Розкажіть про науковий внесок у дослідженні України В. В. Докучаева.

Другий рівень
1. Які вчені вивчали природу сучасної території України
2. Заповніть таблицю.

Таблиця

3. За текстом підручника встановіть, які проблеми найбільше цікавили вчених у процесі вивчення природи України. Які залишалися без уваги? Чи досліджені вони нині?

Третій рівень
1. За літописом «Повість минулих літ» схарактеризуйте природу України.
2. Хто з учених і краєзнавців досліджував природу і господарство рідного краю?
3. Яке значення мають академічні експедиції в розвитку географічної інформації про Україну?