Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Низовини України

Рельєф

1. Що таке вивітрювання? Назвіть його види.
2. Як вивітрювання впливає на рельєф?
3. Чи можна нині спостерігати дію вивітрювання? Свої твердження обгрунтуйте.

Територія України займає південно-західну частину Східноєвропейської платформи, що й визначає її рівнинність (див. карту на першому форзаці підручника). Гори підносяться лише на заході (Карпати) та на крайньому півдні (Кримські). На них припадає близько 5% території. Сучасних рис рельєф України набув після Дніпровського зледеніння, що почалося 290 тис. років тому. Південна межа льодовика досягала сучасного міста Дніпродзержинська. Льодовик залишив після свого) відступу горбкуватий та пасмовий рельєф.
Уся територія України має загальний похил з півночі на південь і від західного й східного країв до Дніпра, лише рівнинний Крим – з півдня на північ.
За характером рельєфу рівнинні простори України неоднорідні. Тут виділяються низовини і височини.

Низовини

Північну частину України займає південь Поліської низовини, яка утворена давніми льодовиковими відкладами і річковими наносами. Її рівнинна поверхня переривається підвищеннями – кряжами (Овруцький, Озерянський), в основі яких лежать кристалічні породи, перекриті здебільшого лесом –  гірською породою світло-жовтого кольору. Вважають, що лесові породи в Українському Поліссі, як і на всій території України сформувалися в умовах холодного і прохолодного клімату протягом льодовикових епох.
Рівнинність і незначний похил Поліської низовини сповільнюють річковий стік і призводять до утворення численних озер й заболочення поверхні.

Поліська низовина на сході поступово переходить у Придніпровську, що тягнеться по лівобережжю Дніпра. Більша її частина знаходиться в межах давніх дніпровських терас і має загальний похил до Дніпра. Кристалічний фундамент тут знаходиться на глибині 3-5 тис. метрів, а на поверхні низовини переважають осадові породи з лесу і лесовидних суглинків.

Південь України зайнятий Причорноморською низовиною та рівнинним Кримом. Причорноморська низовина і північ Криму – рівнина, розташована смугою до 120-150 км вздовж Чорного й Азовського морів від гирла Дунаю на заході до р. Кальміусу на сході. Материкова частина низовини має похил з півночі на південь, острівна (рівнинний Крим) – з півдня на північ. У районі Сиваша і та і інша непомітно для ока переходять у морське дно. Абсолютні позначки Причорноморської низовини на Чорної морсько-Азовському узбережжі в окремих місцях нижчі від рівня моря (поблизу Сиваша максимальна западина – 4,5 м).
Причорноморська низовина і рівнинний Крим у давні часи морським дном. Тому вони складені переважно вапняками, вкритими на поверхні лесами, пісками, глинами та суглинками. Пухкі осадові породи піддаються водній ерозії, тому поверхня низовини розчленована неглибокими (від 20-30 до 50-75 м) долинами річок та численними розлогими балками і ярами. Для Причорноморської низовини характерні численні великі западини – поди. Найчастіше поди мають овальну форму, глибину від 6-8 до 15 м, площу до 1 кв. кілометра. Найбільш відомий Чаплинський под поблизу заповідника Асканія-Нова.

Закарпатська низовина – це частина Середньодунайської рівнини в Закарпатській області. Довжина низовини становить 80-90 км, ширина – 22-35 км. Вулканічним хребтом вона поділяється на дві частини: Солотвинську та Чоп-Мукачівську. Рівнинність території урізноманітнює Берегівське горбогір'я, що підноситься над нею на 150-200 м. Поверхня низовини поступово знижується від передгір'я до річки Тиси. Складена вона переважно вулканічними породами (туфами, базальтами, андезитами), що перекриті глинами, галечниками та лесами.