Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Місце України в Світі (місце України на Землі)

Місце України на Землі

Територія України розташована у помірному поясі північної півкулі, чим визначаються головні риси її фізико-географічних умов. Вона знаходиться в межах двох велетенських тектонічних структур: давньої докембрійської Східноєвропейської платформи та молодого Альпійсько- Гімалайського складчастого поясу. З цим пов'язані різноманітність геологічної будови території України та її багаті поклади корисних копалин. Тут представлено всі гірські породи, якими складена земна кора: від найдавніших – архейських – до сучасних – четвертинних. Давня платформа перекрита товщами палеозойських, мезозойських та кайнозойських порід, що залягають горизонтально, тому в сучасному рельєфі вона виражена великою Східноєвропейською рівниною. Ділянки Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу в межах України представлені Карпатськими та Кримськими горами. Належністю більшої частини території України до Східноєвропейської платформи зумовлюється рівнинність її поверхні.
Через Україну проходить вісь високого атмосферного тиску материка Євразія, її територія перебуває під впливом західних повітряних мас, що приносять циклони, а також тих, що пов'язані з впливом Азорської та Азіатської областей високого тиску. Крім циклонів з Атлантики на територію України надходять повітряні маси, що формуються над Арктикою, Середньою і Малою Азією.
Чорне море, що омиває територію України з півдня, через Босфор, Мармурове море, протоку Дарданелли, Середземне море, Гібралтарську протоку сполучається з Атлантичним океаном. Водними артеріями Дніпра і Дунаю Україна зв'язана з багатьма європейськими країнами. Басейн Дніпра з'єднується із Західною Двіною Березинською водною системою, з Німаном – Дніпровсько-Німанським каналом, з Віслою – Дніпровсько-Бузьким. Цим забезпечуються економічні зв'язки з Білоруссю, країнами Балтії, Польщею.
На рівнинній території України поширені широколисті і мішані лісові, лісостепові, степові та сухостепові ландшафти помірного поясу. І тільки на південних схилах Кримських гір знаходяться субтропічні ландшафти середземноморського типу.
В Українських Карпатах і Кримських горах проявляється властива для гір висотна поясність ландшафтів. Ландшафтні пояси своєрідні в кожній з цих гірських країн у зв'язку з їх різним географічним розташуванням: Карпати знаходяться у помірному, а Кримські гори – на межі помірного і субтропічного поясів.
Природні ландшафти України значною мірою змінені в результаті господарської діяльності людини: землеробської, гідротехнічної, містобудівної, лісогосподарської тощо. Наприклад, за таким показником, як відношення площі орних земель до всієї площі сільськогосподарських угідь, Україна перевершує Німеччину, Францію, Італію, США, Японію. Це, а також мала лісистість та заповідність її території – несприятливі показники стану довкілля.
Україна – індустріально-аграрна країна із значними економічними ресурсами. У 1990 р. частка її національного доходу у світовому виробництві становила 2,3%. За промисловим виробництвом цей показник був ще вищий і дорівнював 2,5%. Частка України у світовому виробництві сільськогосподарської продукції – близько 2%. Водночас кількість її населення не перевищує 1% від населення всієї планети.
Україна посідає перше місце в світі за видобутком залізної та марганцевої руд, збором цукрових буряків і соняшнику, четверте – за обсягами видобутку вугілля, виробництва сталі, збору картоплі, п'яте – за виробництвом сірчаної кислоти, шосте – мінеральних добрив. Крім того, за абсолютними розмірами виробництва деяких видів продукції Україна входить до десятки найбільших виробників. Це стосується випуску телевізорів, шовкових тканин, виробництва електроенергії, цементу, зерна, м'яса, олії та деякої іншої продукції. Отже, є всі передумови для того, щоб Україна зайняла належне місце в світовому економічному співтоваристві.

Запитання і завдання

1. На контурній чи фізичній карті знайдіть крайні точки України та її географічний центр.
2. З'ясуйте географічні координати свого обласного центру.
3. Визначте назву географічного об'єкта з такими координатами: 51° пн. ш., 31° сх. д.
4. Які особливості географічного положення вашого району?
5. Які головні особливості фізико-географічних умов України у зв'язку з її географічним розташуванням?
6. За якими основними показниками оцінюється економіко-географічне положення України?
7. Які шляхи сполучення зв'язують Україну з іншими країнами; до яких морів має вихід Україна? З'ясуйте, на чому має базуватися геополітика України. Чи має Україна територіальні претензії до інших держав світу?
8. Позначте на контурній карті столиці країн, з якими межує Україна.