Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Рельєф України

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України

Рельєф

Бажано запам'ятати

Сучасний рельєф на території України формувався протягом тривалої геологічної історії і продовжує змінюватися й нині під дією внутрішніх та зовнішніх сил Землі й господарської діяльності людини. В рельєфі України виділяються Поліська, Придніпровська, Причорноморська, Закарпатська низовини, Волинська, Подільська, Хотинська, Придніпровська, Приазовська, Донецька височини та південно-західні відроги Середньоруської височини. Найвища відмітка рівнинної України – г. Берда (515 м). Карпати – молоді складчасті середньовисотні гори з м'якими обрисами і конусоподібними вершинами. Найвища вершина – г. Говерла (2061 м). Кримські гори, як і Карпати, виникли в альпійську епоху горотворення. Складаються з трьох паралельних пасом. Схили їх круті на південь і пологі на північ. Найвища вершина – г. Роман-Кош (1545 м).

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Запишіть у зошит характерні для України форми рельєфу.
2. Дайте загальну характеристику височин України. Чи всі вони мають однакову геологічну будову?
3. У яких районах України поширені яри? Які є засоби боротьби з ними?

Другий рівень
1. Як характер поверхні впливає на умови життя людей та їхню господарську діяльність? Наведіть приклади, як господарська діяльність людей впливає на рельєф місцевості.
2. Дайте порівняльну характеристику Закарпатської та Причорноморської низовин.
3. Чи змінюються нині форми рельєфу вашої місцевості? Наведіть приклади.
4. Поясніть закономірності розміщення гірських областей в Україні.
5. Поясніть, чому на більшій частині території України переважає рівнинний рельєф.

Третій рівень
1. Які проблеми охорони природи виникають у результаті господарської діяльності людей на території Донецького кряжа? Які заходи для їх розв'язання запропонували б ви?
2. Складіть і короткий опис рельєфу місцевості, яка оточує вашу школу.

◄ Гори України. Кримські гори

Зміст підручника "Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України"

Горючі корисні копалини України: кам'яне вугілля, буре вугілля ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України