Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Горючі корисні копалини України: кам'яне вугілля, буре вугілля

Корисні копалини

1. За яких умов відбувається накопичення відкладів зруйнованих гірських порід? Чи можливо цей процес спостерігати у вашій місцевості?
2. За яких умов відбувається метаморфізація гірських порід?

Територія України багата на різноманітні корисні копалини. Тут зосереджено близько 60% розвіданих загальносвітових запасів марганцю, значні запаси залізних руд, графіту, коксівного вугілля, бентонітових глин, каоліну, доломітів, кам'яної солі, кварцових пісків, кам'яних будівельних матеріалів, мінеральних вод (див. додаток 3).
Особливістю найголовніших корисних копалин України є їх зручне територіальне поєднання і високий рівень освоєння. За застосуванням корисні копалини поділяють на три групи: горючі, металеві і неметалеві (див. Мал. 15).

Мал. 15. Корисні копалини України

Горючі корисні копалини

Провідне місце з-поміж горючих, або паливних, корисних копалин України займає кам'яне вугілля [1]. Поклади його зосереджені в двох басейнах – Донецькому і Львівсько-Волинському (див. Мал. 16).
Донецький кам'яновугільний басейн найстаріший в Україні (запаси близько 50 млрд. тонн). Тут виявлено коксівне, газове вугілля та антрацити.
З 330 кам'яновугільних пластів Донецького басейну 130 мають робочу потужність 40-150 см і залягають переважно під великим кутом похилу, що утруднює механізацію видобутку. На глибині 800-1000 м потужність пластів значно більша, але собівартість його видобутку вища, оскільки доводиться будувати глибокі шахти. Донбас – основна вугільна база України.
Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн – другий за значенням в Україні – був розвіданий наприкінці 40-х років і почав розроблятися на початку 50-х років. Басейн витягнутий з півночі на південь вздовж обох берегів Західного Бугу. Нараховується понад 80 вугільних пластів потужністю 2,8 м. Кількість енергетичного вугілля перевищує 30%, коксівного – 40%. Кам'яне вугілля досить високої якості, забезпечує на заході України розвиток промисловості й електроенергетики.

Мал. 16. Карта корисних копалин України

Буре вугілля промислового значення зосереджено у Дніпровському б у рову вільному басейні (у Кіровоградській, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій областях). Потужність пластів у родовищах від 3-6 м до 12 м. Залягає вугілля на глибині 150-170 м, видобувають його на семи розрізах шахтовим способом. Буре вугілля виявлене також у Передкарпатті, на Поділлі.