Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Металеві і неметалеві корисні копалини України

Металеві і неметалеві корисні копалини

Бажано запам'ятати

Україна багата на металеві й неметалеві корисні копалини. Металеві представлені родовищами залізних, марганцевих, титанових, поліметалічних, свинцево-цинкових та інших руд. Залізна руда зосереджена в Криворізькому і Керченському басейнах, Кременчуцькому, Білозерському залізорудних районах, марганцева руда – в Нікопольському басейні.
Неметалеві корисні копалини України – це сировина для чорної металургії, хімічної та будівельної промисловості.
Власні мінеральні ресурси України є основою для самостійного розвитку її господарства.

Додатковий матеріал

[1] Відомий український геолог В. Г. Бондарчук у книзі «Надра землі рідної» так описав походження залізної руди Криворіжжя:
«Наприкінці архейської та на початку протерозойської ери на місці Українського щита утворилися великі розриви і провалля. Ряд западин простягався з півдня на північ від сучасного Кривого Рога через Кременчук у Курську область Росії. У западини річки зносили з гір продукти руйнування гірських порід. Серед них було багато сполук заліза. Шар за шаром нагромаджувались верстви піску і залізистого мулу. З них утворилися потім залізорудні поклади.
Та ось наступний стиск земної кори порушив залягання залізорудних верств. На місці западин піднялися гірські кряжі. З глибоких надр у залізорудні верстви просочувалися гарячі води з оксидами заліза, що осідали по тріщинах у гірських породах. Так сформувалися родовища криворізької залізної руди».

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Схарактеризуйте залізорудні басейни України, дайте оцінку їх господарського значення.
2. Як забезпечена Україна неметалевими корисними копалинами?
3. Схарактеризуйте Криворізьке родовище залізної руди. Яке його значення у господарстві України?

Другий рівень
1. Чим пояснити залягання залізних руд на рівнинній частині України?
2. З курсу хімії відомо, що марганець – метал. Але його поклади в Україні пов'язані не з магматичними, а зі осадовими товщами. Як це можна пояснити?
3. Чим можна пояснити різноманітність корисних копалин на території України?
4. Карпатська гірська країна складена переважно осадовими гірськими породами. Поясніть, чому ж тут трапляються корисні копалини й магматичного походження.

Третій рівень
1. Чому на платформеній частині України трапляються корисні копалини як осадового, так і магматичного походження?
2. На основі знань попереднього матеріалу встановіть закономірність у розміщенні рудних і нерудних корисних копалин на території України.