Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Внутрішні води України. Річки України. Дніпро

Внутрішні води

1. Що таке річкова система? Басейн річки? Вододіл?
2. Що називають озером? Які бувають озера за походженням? Що спільного між озером і водосховищем? У чому відмінність?
3. Чому північна частина України заболочена?

Внутрішні води України – це річки, канали й водосховища, озера і болота, а також підземні води. Вони мають велике вчення у житті та господарській діяльності населення України.

Річки. На території України налічується до 71 тис. річок і струмків, з них близько 117 мають довжину понад 100 км, а. 10-понад 500 км (див. додаток 6). На кожний квадратний кілометр території України припадає 250 м річок, 90% їх належить до басейнів Чорного і Азовського морів (див. Мал. 21) і лише 4% – до басейну Балтійського моря. (Знайдіть на фізичній карті річки басейну Балтійського моря.) Водоносність річок закономірно зменшується з північного заходу на південний схід (поясніть чому). Живлення річок України – переважно талими водами (50-70%), а також дощове і підземне. Повінь на річках буває навесні, влітку водність їх значно зменшується, найменша – восени.

Мал. 21. Гідрографічна сітка

Найгустіша річкова сітка в Україні в Передкарпатті, а найрідша – на півдні і південному сході України. Всі великі; річки мають густу сітку приток у верхній та середній течії, а в південних посушливих районах їх мало.
Рельєф території України зумовив майже меридіональний напрям багатьох річок. У Карпатах і Кримських горах річки мають чітко виражений гірський характер, на решті території – рівнинний.
Найбільші річки України – це Дніпро, Десна, Прип'ять, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай. (Знайдіть всі ці річки на карті.)
Дніпро за довжиною (2201 км) – третя річка у Європі (назвіть і знайдіть на карті перші дві), належить до 27 найбільших річок світу. Давньогрецька назва Дніпра – Борисфен, тобто той, що тече з Півночі, і старослов'янська – Славутич, тобто Син слави. Римляни називали його Данапріс, турки – Узу (Мал. 22).
З ім'ям Дніпра пов'язана історія становлення держави наших предків – Київської Русі, а з середнім Подніпров'ям – і формування української народності. Про Дніпро складено багато пісень, віршів, поем та інших художніх творів.

Мал. 22. Дніпро в районі Києва

Мал. 23. Рось у районі м. Корсунь - Шевченківський

Дніпро – типово рівнинна річка, бере початок на Валдайській височині з невеликого болота Аксенінський Мох. Тече землями Росії та Білорусі, а біля своєї притоки Сож вступає на межі України. Найбільші праві притоки – Прип'ять, Тетерів, Рось (Мал. 23), Інгулець, ліві – Десна (Мал. 24), Трубіж, Сула, Псел, Ворскла, Самара. Впадає Дніпро у Чорне море і разом іч Південним Бугом утворює значний Дніпровсько-Бузький лиман. З 2201 км 981 км Дніпро протікає по території України.

Мал. 24. Десна в нижній течії

Середній багаторічний стік Дніпра становить 53,5 млрд. кубометрів. Формується стік в основному у верхній частині Дніпра, оскільки нижче Києва Дніпро має незначний притік. Спостерігається нерівномірність стоку Дніпра як за роками, так ч протягом одного року (поясніть чому).
На більшій частині річище Дніпра звивисте, ширина долини досягає 18 км, заплави – до 12 км. Нижче Києва долина асиметрична: праві схили круті і високі, ліві – низькі і пологі.
Між містами Дніпропетровськ і Запоріжжя Дніпро перетинає Український щит. До спорудження водосховища (назвіть його) тут були пороги.