Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Внутрішні води України. Річки України. Дніпро

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України

Внутрішні води

1. Що таке річкова система? Басейн річки? Вододіл?
2. Що називають озером? Які бувають озера за походженням? Що спільного між озером і водосховищем? У чому відмінність?
3. Чому північна частина України заболочена?

Внутрішні води України – це річки, канали й водосховища, озера і болота, а також підземні води. Вони мають велике вчення у житті та господарській діяльності населення України.

Річки. На території України налічується до 71 тис. річок і струмків, з них близько 117 мають довжину понад 100 км, а. 10-понад 500 км (див. додаток 6). На кожний квадратний кілометр території України припадає 250 м річок, 90% їх належить до басейнів Чорного і Азовського морів (див. Мал. 21) і лише 4% – до басейну Балтійського моря. (Знайдіть на фізичній карті річки басейну Балтійського моря.) Водоносність річок закономірно зменшується з північного заходу на південний схід (поясніть чому). Живлення річок України – переважно талими водами (50-70%), а також дощове і підземне. Повінь на річках буває навесні, влітку водність їх значно зменшується, найменша – восени.

Мал. 21. Гідрографічна сітка (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Найгустіша річкова сітка в Україні в Передкарпатті, а найрідша – на півдні і південному сході України. Всі великі; річки мають густу сітку приток у верхній та середній течії, а в південних посушливих районах їх мало.
Рельєф території України зумовив майже меридіональний напрям багатьох річок. У Карпатах і Кримських горах річки мають чітко виражений гірський характер, на решті території – рівнинний.
Найбільші річки України – це Дніпро, Десна, Прип'ять, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай. (Знайдіть всі ці річки на карті.)
Дніпро за довжиною (2201 км) – третя річка у Європі (назвіть і знайдіть на карті перші дві), належить до 27 найбільших річок світу. Давньогрецька назва Дніпра – Борисфен, тобто той, що тече з Півночі, і старослов'янська – Славутич, тобто Син слави. Римляни називали його Данапріс, турки – Узу (Мал. 22).
З ім'ям Дніпра пов'язана історія становлення держави наших предків – Київської Русі, а з середнім Подніпров'ям – і формування української народності. Про Дніпро складено багато пісень, віршів, поем та інших художніх творів.

Мал. 22. Дніпро в районі Києва (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Мал. 23. Рось у районі м. Корсунь - Шевченківський (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Дніпро – типово рівнинна річка, бере початок на Валдайській височині з невеликого болота Аксенінський Мох. Тече землями Росії та Білорусі, а біля своєї притоки Сож вступає на межі України. Найбільші праві притоки – Прип'ять, Тетерів, Рось (Мал. 23), Інгулець, ліві – Десна (Мал. 24), Трубіж, Сула, Псел, Ворскла, Самара. Впадає Дніпро у Чорне море і разом іч Південним Бугом утворює значний Дніпровсько-Бузький лиман. З 2201 км 981 км Дніпро протікає по території України.

Мал. 24. Десна в нижній течії (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Середній багаторічний стік Дніпра становить 53,5 млрд. кубометрів. Формується стік в основному у верхній частині Дніпра, оскільки нижче Києва Дніпро має незначний притік. Спостерігається нерівномірність стоку Дніпра як за роками, так ч протягом одного року (поясніть чому).
На більшій частині річище Дніпра звивисте, ширина долини досягає 18 км, заплави – до 12 км. Нижче Києва долина асиметрична: праві схили круті і високі, ліві – низькі і пологі.
Між містами Дніпропетровськ і Запоріжжя Дніпро перетинає Український щит. До спорудження водосховища (назвіть його) тут були пороги.

◄ Кліматичне районування України

Зміст підручника "Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України"

Річки України. Дністер, Дунай, Південний Буг, Сіверський Донець ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України