Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Рослинний світ України

Рослинність і тваринний світ

1. Яку роль відігравав і відіграє ліс у житті людей?
2. Чи є у вашій місцевості рослини й тварини, занесені до Червоної книги України? Назвіть їх.

Рослинність

Українська земля щедро обдарована природою. Майже 25 тис. видів вищих і нижчих рослин вплелися у різнобарвний вінок флори України. Тут і праліси Полісся й зелених Карпат, діброви Поділля і представники кримських субтропіків, різнотравні килими дніпровських луків та рукотворних ландшафтів.
Багатство і різноманітність рослинності України залежать від географічного положення, геологічної будови й історії розвитку території, від кліматичних і грунтових умов, господарської діяльності людей.
Перші квіткові рослини на території України з'явилися у крейдовий період (130-140 млн. років тому). Рослини, що збереглися з минулих геологічних часів, – рододендрон жовтий, меч-трава, тис ягідний – свідчать, що суходіл країни ще 280 тис. років тому був укритий вічнозеленою субтропічною і тропічною рослинністю. Вона зникла під час останнього зледеніння [1].
Після відступу льодовика у північній частині України розвивалися мішані і широколисті ліси. На півдні внаслідок посушливого клімату почала формуватися степова рослинність. Сучасного вигляду рослинність України набула близько 10 тис. років тому.

Усі ліси України утворюють єдиний державний лісовий фонд. Загальна площа його становить близько 10 млн. гектарів. Ліси на території України розміщені дуже нерівномірно. В Українських Карпатах їх 39% від усієї площі, у Кримських горах – 36%, на Поліссі – 26%, в Лісостепу – 13% і найменше лісів у Степу – 3% від площі цієї зони.
Найбільш залісені Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненька, Житомирська, Волинська області (31-49%). Дуже низь-а лісистість у степових областях – Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій (2,0-3,5%).
У лісах України росте 200 деревних і чагарникових порід, зокрема: сосна, дуб, ялина, смерека, бук, ясен, граб, липа, клен, береза, вільха, тополя, верба. З них цінні хвойні породи становлять 48%, твердолисті – 42%, м'яколисті – 10%.
Ліси України за географічними особливостями й народногосподарським значенням можна поділити на дві групи. До першої належать: водоохоронні, водорегулюючі та грунтозахисні (особливо У гірських районах Карпат і Криму), полезахисні, ліси особливого призначення і зелені зони міст, курортні, заповідні ліси та пам'ятки природи. До другої – ліси, що мають охоронно-промислове значення.
Поєднання лісу з цілющими джерелами або морем, лучним чи степовим ландшафтом – ідеальне місце для розташування санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, дитячих таборів, туристських баз. Курорти Криму, Карпат – загальновідомі.

Природні сінокоси і пасовища – лучні угіддя – поширені переважно в лісовій та лісостеповій зонах. У Поліссі переважають болотисті, торфові та справжні луки, значну частину яких нині вилучено з господарського використання внаслідок забруднення радіонуклідами після катастрофи на Чорнобильській АЕС. (Чому значна частина торфово-болотних та справжніх луків знаходиться у заплавах річок?)