Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Грунти України. Утворення грунтів (частина 1)

Грунти. Утворення грунтів

1. Яка відмінність між гірською породою і грунтом?
2. Назвіть грунти, поширені у вашій місцевості.

До кінця XIX ст. грунти вважали просто гірською породою, а їх походження пов'язували з мулом, який утворювався а дні морів і океанів, що в минулому вкривали суходіл.
Російський природознавець В. В. Докучаєв встановив, що грунт являє собою особливе, самостійне природне утворення, відмінне від інших природних тіл, зокрема й від гірських порід.
Саме В. В. Докучаев, який тривалий час вивчав грунти України, був основоположником вчення про географічні зони. Він також розробив першу в світі класифікацію грунтів. За вченням В. В. Докучаєва, грунт утворюється внаслідок складної взаємодії клімату, складу й будови материнської породи, рослинних і тваринних організмів, рельєфу місцевості й геологічного віку території. Ці компоненти дістали назву чинників грунтоутворення
Роль різних чинників у грунтоутворенні неоднакова, але всі вони беруть «рівноправну» (за В. В. Докучаєвим) участь в утворенні грунту.
Материнська гірська порода – основний матеріал, з якого утворюється мінеральна частина грунту. Як тільки магматичні або метаморфічні породи з'являються на поверхні Землі, одразу ж починається процес руйнування і зміни мінералів цих порід під дією спочатку фізичного й хімічного, а пізніше й біологічного вивітрювання. Найбільш інтенсивні руйнування гірських порід спостерігаються в умовах теплого й вологого клімату. Залежно від клімату утворюється різної потужності щебениста пухка маса, найдрібніші частинки якої можуть переноситися вітром і змиватися водою, відкладаючись у западинах та заплавах річок. Проте основна роль рельєфу в грунтоутворенні полягає у перерозподілі тепла й вологи. Рівнинна місцевість та схили різної орієнтації щодо сонця мають неоднакові температурні умови, різне освітлення, відмінності у рослинності і тваринному світі.
З елементів клімату головну роль у грунтоутворенні відіграють опади, температура і вітер. Опади є основним джерелом зволоження грунту. Тільки за наявності вологи в грунті можливе хімічне перетворення в первинній пухкій масі, а пізніше й у грунті, мінеральних і органічних речовинах, переміщення солей та інші процеси.
На грунтоутворюючі процеси дуже впливає температура. Якщо грунт має температуру нижчу від 0°С, ці процеси припиняються або уповільнюються, з підвищенням температури – прискорюються. Життєдіяльність багатьох живих організмів можлива тільки за певних температур.
Вітер може видувати і переносити на значні відстані грунтові часточки (вітрова ерозія), а також солі, що спричиняє засолення грунтів. Переносячи сніг, вітер перерозподіляє вологу, що призводить до зміни зволоження грунту.
До чинників грунтоутворення належить час – період, протягом якого на конкретній ділянці утворюється грунт.