Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Грунти України. Утворення грунтів (частина 3)

Грунти. Утворення грунтів

Бажано запам'ятати

Грунт являє собою особливе природно-історичне тіло, що утворилось внаслідок складної взаємодії клімату, складу рослинних і тваринних організмів, гірських материнських порід» рельєфу місцевості.
Найважливішою якістю грунту є його родючість.
У грунті, як правило, виділяють три горизонти: гумусовий, вимивання і вмивний.

Додатковий матеріал

[1] На 1 кв. метрі чорноземного грунту у пересічному обчисленні живуть: 4 трлн. бактерій та мікроскопічних грибів, 500 тис. джгутиконосців, 200 тис. кліщів, 100 тис. ногохвостів, 18 тис. дрібних кільчастих та 80 дощових червів. Крім того, ще 200 різних жуків та їхніх личинок, а також до десятка молюсків. Це тільки на одному метрі! Усі ці організми розкладають рештки рослин і тварин до стану гумусу. Наявність гумусу в грунті визначає його структуру. Гумус зліплює складові частини грунту в грудочки, поміж якими залишається вільний простір – своєрідні пори живого тіла землі. Через них до глибин грунту проникають повітря, волога.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Що таке грунт?
2. Чим зумовлена родючість грунту?
3. Яка роль В. В. Докучаєва у вивченні грунтів?
4. Перелічіть чинники, що впливають на процес утворення грунтів. Які з них є найважливішими?
5. Чим відрізняється грунт від гірської породи?
6. Чому грунти вивчаються за рослинністю і тваринним світом, а не навпаки? Що таке грунтовий профіль?

Другий рівень
1. Чи завжди були грунти на Землі?
2. Чому клімат і рослини вважаються основними чинниками у процесі утворення грунту? Чому ж тоді В. В. Докучаев стверджував, що всі чинники беруть «рівноправну» участь в утворенні грунту?
3. Чи може грунт впливати на мікроклімат конкретної місцевості? Можливо у вас є власні спостереження і докази?
4. Чи може людина поліпшувати родючість грунтів? Під час відповіді бажано навести конкретні докази «за» і «проти».

Третій рівень
1. Накресліть схему взаємодії і взаємозалежності грунтоутворюючих чинників. Складіть письмовий обгрунтований коментар накресленої схеми.
2. Чи діють чинники грунтоутворення на розораних і зайнятих культурними рослинами грунтах?
3. Чи можна створити штучний грунт? Якщо так, то які компоненти треба взяти, що вирощувати? Який від цього буде економічний ефект?