Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Зона мішаних лісів України

Зона мішаних лісів

Бажано запам’ятати

Сучасне Українське Полісся сформувалося у післяльодовикову добу. Піщані та піщано-глинясті водно-льодовикові відклади зумовили поширення соснових, дубово-соснових, дубових та дубово-грабових лісів. Необгрунтоване втручання людини в природні процеси мішаних лісів призвело до порушення природної Рівноваги. Виникла потреба раціонального природокористування.

Додатковий матеріал

[1] У природних комплексах Українського Полісся розрізняють суходільні, низинні та заплавні луки. Нині занепокоєння виникають не зменшення площ луків, а істотні зміни у трав'яному покриві лук внаслідок впливу господарської діяльності людини: деградація (погіршення) і знищення природних видів, розповсюдження бур'янів,зниження загальної продуктивності і погіршення кормових якостей травостою. Антропогенні зміни луків і надалі відбуватимуться все інтенсивніше. Щоб зберегти їх генофонд (сукупності генів усіх лучних рослин), потрібно створити заказуй луків різного типу.
В Україні налічується 70 видів рідкісних лучних рослин, ц, зникають. З їх зникненням рослинний покрив усіх луків у різни,. природних зонах України буде схожим за видовим складом і будовою.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Схарактеризуйте зону мішаних лісів України.
2. Чому з усіх природних зон України боліт найбільше на Поліссі? Як геологічна будова території впливає на утворення боліт?
3. Які рослини і тварини характерні для Українського Полісся?
4. Клімат зони мішаних лісів помірно континентальний. Схарактеризуйте його.

Другий рівень
1. Протягом останнього тисячоліття природні умови України, зокрема грунти, клімат тощо, значно змінились, лісистість зменшилась у 2-3 рази. Чому?
2. Чи можна розглядати населені пункти як складові природно-територіального комплексу зони мішаних лісів?
3. Накресліть схему взаємозв'язків компонентів природи мішаних лісів України. Які зміни у взаємозв'язках природних компонентів відбулися внаслідок інтенсивного осушення боліт?
4. Чим зумовлена досить густа річкова сітка в зоні мішаних лісів?

Третій рівень
1. Осушення боліт значно збільшило сільськогосподарські угіддя України. Чому ж вчені закликають зберегти болота у їх первісному вигляді, пропонують навіть перевести території під болотами у розряд заповідних?
2. Чому в лісах Полісся спостерігається повільне танення снігового покриву? Це позитивне чи негативне явище? Відповідь обгрунтуйте.
3. Запропонуйте власне обгрунтування ідеального ландшафту Полісся.
4. Чому люди значною мірою зобов'язані лісам матеріальним статком.