Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Лісостепова зона України

Лісостепова зона

Лісостепова зона (Лісостеп) майже на 1100 км простягається від Передкарпаття до Середньоросійської височини-Південна межа зони проходить по лінії Ананьїв (неподалік від кордону з Молдовою) – Знам'янка – Олександрія – Світлогірське – Червоноград – Ізюм. На лісостепову зону припадає третина території України (Мал. 37).

Мал. 37. Череда в лісостеповій зоні.

Характерною особливістю зони є чергування степових і лісостепових ділянок. Особливо значні лісові масиви колись вкривали Правобережжя. В результаті господарської діяльності людини, починаючи з IV тисячоліття до нашої ери, площі лісів поступово зменшувались.
Рельєф лісостепової зони різноманітний. На Правобережжі розташовані Волинська, Подільська та Придніпровська височини, а на Лівобережжі – Придніпровська низовина і західні відроги Середньоросійської височини. Височини відповідають підняттям кристалічного фундаменту, а низовини – западинам. На лівому березі Дніпра між річками Ворсклою та Ореллю знаходиться найнижче місце лісостепової зони – 60 м над рівнем моря.
Материнськими породами, на яких сформувалися грунти лісостепової зони, є лес, лесовидні суглинки, піщано-глинясті відклади річок та продукти вивітрювання кристалічних порід. Ясно-сірі, сірі і темно-сірі лісові грунти займають великі площі на Правобережжі. На Лівобережжі переважають опідзолені чорноземи. У заплавах долин річок поширені лучні і лучночорноземні грунти. Оскільки лесові породи лісостепової зони легко розмиваються дощовими і талими водами, тут дуже поширені яри та балки.
Клімат лісостепової зони помірно теплий з достатньою і сталою зволоженістю на заході і нестійкою на сході. Кліматичні умови змінюються у меридіональному і широтному напрямах.
Січневі температури із заходу на схід змінюються від – 5 до – 8°С, липневі – від +18 до +22°С. Взимку територія лісостепової зони з другої половини грудня вкривається снігом. Середня кількість днів із сніговим покривом на заході зони становить 50-60, на сході – 80-100. Безморозний період триває 180-200 днів на заході і 150-160 днів на сході.
Кількість опадів зменшується з заходу на схід: з 550-750 мм на заході до 450 мм на південному сході. У лісостеповій зоні влітку часто бувають зливи, подекуди з градом. Більшість річок у межах зони має звивисте річище з озерами-старицяма. Густота річкової сітки зменшується із заходу на схід від 200 до 150 м на 1 кв. кілометр.
У лісостеповій зоні переважають широколисті дібровні ліси Видовий склад частково змінюється із заходу на схід у такій послідовності: на крайньому заході – бук, на Придніпровській височині – граб, клен, явір, на Лівобережжі – клен гостролистий, липа, дуб. Повсюдно поширені дубові ліси (дубово-грабові дубово-кленові). їх підлісок складається з ліщини, кизилу, брус. лини, значним є трав'яний покрив.
Сосново-дубові ліси займають піщані ділянки річкових терас.
Лучні ділянки трапляються лише у заплавах річок. Тут переважають справжні луки.