Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Український Лісостеп

Лісостепова зона

Людина докорінно змінила природні ландшафти у лісостеповій зоні. Лісистість за останні кілька сот років зменшилась у різних місцях від 50 до 11%. Одним з основних чинників значного зменшення площ лісів лісостепової зони були надмірні нерегульовані вирубки з метою отримання деревини для палива, будівництва залізниць, для експорту, а також для збільшення сільськогосподарських угідь, адже ця зона з найдавніших часів була центром землеробства. Середня розораність лісостепової зони становить 75%, а на Лівобережжі – навіть 90%. Природні умови сприятливі для вирощування пшениці і кукурудзи, цукрових буряків.
Степова рослинність збереглася лише на непридатних для оранки схилах та в заповіднику Михайлівська цілина, що в Сумській області. Тут поширені лучні степи.
Для лісостепової зони характерне поєднання тваринного світу Полісся і степової зони. У лісах – дикий кабан, борсук, лось, козуля, куниця, вовк, білка. Характерними мешканцями степової зони є заєць русак, лисиця, з птахів – сіра куріпка, перепел. Майже скрізь на безлісних просторах живуть ховрахи, хом'яки, миші. У долинах Дніпра і Дністра та їх приток поширені деякі види куликів, пастушкових і диких качок. Трапляються видра, бобер, ондатра.

Бажано запам’ятати

Лісостепова зона займає близько третини території країни. Кліматичні особливості зони змінюються переважно із заходу в схід (збільшується континентальність). У лісостеповій зоні переважають сірі лісові грунти і типові чорноземи. Природні ландшафти зони нині зазнали великих змін: природна степова рослинність та лісові масиви збереглися у заповідниках та незораних ділянках річкових долин і височин.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Покажіть на карті лісостепову зону України. Простежте південну її межу. Дайте характеристику зони за планом.
2. Розкажіть про загальні особливості природи лісостепової зони.
3. Чому в лісостеповій зоні поширені яри і балки?

Другий рівень
1. Чому лісостепова зона на заході України заходить значно далі на південь (до 48° пн. ш.), а на сході – на північ (50° пн. пі.)?
2. Чому в лісостеповій зоні ліси поширені здебільшого на височинах, а на низинах їх майже немає?
3. Чим пояснити неоднаковий режим випадання опадів у західній і східній частинах лісостепової зони?

Третій рівень
1. Порівняйте кліматичні умови Полісся і лісостепової зони. Які кліматотвірні чинники є вирішальними у формуванні цих природних зон?
2. Згадайте, що таке природно-територіальний комплекс, і скажіть, чи можна вважати природно-територіальними комплексами шкільну ділянку і шкільний сад.
3. Спробуйте довести, що формування природної лісостепової зони залежить від клімату.