Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Українські Карпати. Закарпатська низовина

Українські Карпати

Закарпатська низовина являє собою плоску, слабопохилену на південний захід рівнину. Для Закарпаття характерна м'яка зима з частими і тривалими відлигами, що має середньомісячні температури -2,5...-5°С. Триває з першої половини грудня до кінця лютого. Літо починається на початку травня і закінчується у середині вересня. Влітку температура становить +20...+21°С. Середня річна сума опадів – 700 мм, основна їх частина випадає влітку під час зливових дощів.
Формування грунтового покриву відбувається головним чином під дубовими і чорновільховими лісами. Найпоширенішими грунтами є лучно-буроземні, хоч трапляються й дернові, дерново-буроземні, лучно-болотні та болотні. На горбогір'ях розвинуті буроземно-підзолисті грунти.
Лісистість Закарпатської низовини становить 10-15%. Майже 50% площі розорано.
Теплий і вологий клімат сприяє розвитку садівництва, виноградарства, зернового господарства, овочівництва.

Бажано запам’ятати

Українські Карпати є частиною великої гірської системи, яка утворилася близько 25 млн. років тому. Формування гір не припинилося ще й нині, про що свідчать повільні підняття окремих ділянок гір і періодичні землетруси.
Карпати багаті на паливні, рудні й нерудні корисні копалини. Кількість сонячного тепла і опадів зумовили оригінальність та розмаїття рослинності і тваринного світу. З-поміж видового складу лісів переважають смерекові та букові породи дерев. Виділяють п'ять основних поясів рослинності.

Додатковий матеріал

[1] Тис ягідний – представник давніх рослин, що збереглися з юрського періоду мезозойської ери (180 млн. років тому). Одним з найбільших тисових заказників Європи є нині Княж-двірський тисовий гай, що знаходиться на правому березі р. Прут в околицях с Верхнього Івано-Франківської області. Він розташований на висоті 320-460 м над рівнем моря, займає площу 208 га. Висота дерев досягає 10-12 м.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Розкажіть про утворення і геологічну будову Карпатських гір.
2. Чому в Карпатах більше опадів, ніж на рівнинній частині України?
3. Дайте характеристику рослинності Карпатських гір.
4. Чому в Карпатах немає льодовиків?

Другий рівень
1. Чому на південно-західних схилах Карпат випадає у півтора-два рази більше опадів, ніж на північно-східних?
2. Як проявляється висотна поясність у Карпатах?
3. Площі басейнів річок Тиси і Дністра майже однакові, але в Тису в межах Закарпаття стікає у два рази більше води, ніж у Дністер. Поясніть чому.
4. Чому вершини Карпатських гір зайняті лучною, а не лісовою рослинністю?

Третій рівень
1. Порівняйте тваринний світ Карпат і зони мішаних лісів-Установіть подібність і відмінність в їх видовому складі. чим вони зумовлені?
2. Господарська діяльність людини в Карпатах посилила негативні явища: вітровали, поширення шкідників лісу, великі весняні повені на річках, змив грунту з незахищених схилів, утворення зсувів, зникнення багатьох видів рослин і тварин. Які заходи ви могли б запропонувати для покращення екологічного стану в Карпатах?
3. Схарактеризуйте відмінності у кліматі, рослинності і грунтах Передкарпаття і Закарпаття. Чим вони зумовлені?