Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Кількість і густота населення України

Розділ IV. Населення України

Під час вивчення цього розділу ви ознайомитеся: з кількістю і густотою населення;
з природним приростом та причинами зміни кількості населення країни за історичний час;
з віковою і статевою структурою населення;
із системою розселення, міським і сільським населенням та процесом урбанізації;
з міграціями, національним і етнічним складом населення;
з українською діаспорою в країнах Заходу і Сходу;
з культурою українського народу, розвитком мови і освіти в сучасній Україні;
з трудовими ресурсами та проблемами зайнятості населення.

Кількість і густота населення

Людина – творець матеріальних і духовних благ суспільства. Тому знання про кількість населення, його розміщення, темпи приросту, закономірності відтворення і переміщення, віковий і статевий склад дуже важливі. Усі ці питання вивчає наука, що називається демографією.
На території сучасної України постійно проживає понад 52 млн чоловік. За цим показником наша країна перебуває на п'ятому місці в Європі після Німеччини, Великобританії, Італії та Франції. Проте Україна поступається багатьом країнам світу за густотою населення, тобто кількістю жителів на одиницю площі.
Визначте середню густоту населення України, поділивши загальну кількість його на площу території. Порівняйте результат з відповідними показниками у ФРН (218 чол. на 1 км кв), Іспанії (77 чол.), Італії (191 чол.), Польщі (121 чол.), Франції (103 чол.), США (26 чол.), Бразилії (17 чол. на 1 км кв) і т. д.
Великий вплив на кількість і густоту населення України в минулому мали постійні війни, які вів український народ з іноземними поневолювачами і загарбниками з Польщі, Туреччини, Угорщини, Румунії, Росії. Проте українці практично не виходили за межі своєї етнічної території і не претендували на чужі землі.
Особливий вплив на кількість і густоту населення в Україні мали роки радянської влади. Починаючи з 1917 p., український народ втратив понад 25 мільйонів своїх громадян вбитими і закатованими. Це найбільший з відомих геноцидів (знищення за національною ознакою), що його знала історія людства: громадянська війна 1917-1920 pp., голодомори 1920-1922 pp., 1932-1933 pp., масові репресії 1937-1939 pp., друга світова війна, голод 1947-1948 pp. Під час освоєння цілинних і перелогових земель у 1953-1954 pp. з України було вивезено понад 1,5 млн чоловік, організовано комуністичним режимом переселення українців у східні райони колишнього СРСР. І, нарешті, чорнобильська трагедія, що вже призвела до міграції сотень тисяч чоловік і перетворення в безлюдні території цілих районів нашої країни.
Кількість населення в різних областях України не однакова. Найбільше його в Донецькій, Київській (разом із Києвом), Дніпропетровській та Харківській областях. (Чим зумовлене це явище?)
За густотою населення окремі території України також істотно відрізняються. Найгустіше заселена Донецька область, найменше – Чернігівська. Досить низька густота населення спостерігається у поліських і степових областях України. (Чому?)
Дуже нерівномірно розміщене населення на територіях таких областей, як Луганська, Запорізька, Запарпатська, Чернівецька, а також Автономної Республіки Крим.
На кількість населення окремих областей України мало вплив і організоване владою переміщення населення з менш економічно розвинутих областей у великі промислові центри і райони. Нині здійснюється комплекс державних заходів, спрямованих на вирівнювання розміщення населення по території. Відбувається також повернення на батьківщину репресованих комуністичним режимом народів, зокрема кримських татар у Крим. (Назвіть інші народи, яких було насильно вивезено з України.)
Розвиток економіки країни, спеціалізація її окремих галузей значною мірою визначають густоту і розміщення населення. Водночас і певна густота, що історично склалася, трудові навички населення також впливають на розвиток і розміщення господарства, його спеціалізацію.
Підприємства окремих галузей промисловості, наприклад приладобудування, радіоелектроніки, робототехніки, доцільно розміщувати в густонаселених районах, де є кваліфіковані кадри. (Знайдіть на карті України такі райони. Наведіть приклади.)
Те саме треба сказати і про трудомісткі галузі сільськогосподарського виробництва – виноградарство, поливне землеробство, які доцільно розвивати в густонаселених районах. (Наведіть приклади впливу трудових навичок населення на ефективність виробництва та якість продукції.)

Запитання і завдання

1. Яка кількість населення в Україні?
2. Якими чинниками зумовлена нерівномірність розміщення населення в нашій країні?
3. Визначте густоту населення вашої області (республіки).
4. Які причини вплинули на кількість і розміщення населення України?
5. Які області (райони) України найбільш населені?
6. Які території України мають найменшу густоту населення? Чому?
7. Як розвиток економіки країни, спеціалізація її окремих галузей можуть впливати на густоту і розміщення населення?
8. Чому українці змушені були залишати свою землю? Пригадайте, у складі яких держав перебували раніше різні частини сучасної України.