Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Вікова і статева структура населення України

Природний приріст. Віковий і статевий склад (структура)

Кількість населення в країні до сучасного періоду збільшувалася переважно через його природний приріст, тобто перевищення рівня народжуваності над рівнем смертності. До другої світової війни в Україні був досить високий рівень народжуваності – 27 чол. на 1000 жителів. Після війни він знизився. Водночас смертність населення зросла з 7,7 чол. на 1000 жителів у 1965 р. до 12,9 – у 1991 р. У багатьох областях кількість населення зменшується не тільки відносно, а й абсолютно. Це насамперед відбувається у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській областях України.
Отже, вперше за багато десятиліть природний приріст населення України став від'ємним, тобто смертність перевищує народжуваність. Причинами цього є екологічна криза, що сталася через неправильну експлуатацію великої кількості «брудних» підприємств, а також радіаційне забруднення в результаті чорнобильської катастрофи. На природний приріст населення впливає також економічна криза – наслідок соціалістичного способу виробництва.
Головна причина перевищення смертності над народжуваністю криється в підриві життєвої сили українського народу внаслідок винищення найздоровішої, найжиттєздатнішої частини нації під час голодоморів, воєн і репресій.
Позначається на природному прирості населення і розпад традиційної української сім'ї. З 80-х років в Україні постійно зростала кількість розлучень, яка у 1991 р. досягла 4,2 на 1000 чоловік населення, що становить 51% від зареєстрованих шлюбів.
На кількість населення і його вікову структуру впливає і середня тривалість життя людей. В Україні вона становить 69 років. Водночас жінки живуть у середньому 74 роки, а чоловіки – лише 64 роки.
Хлопчиків народжується завжди більше. Але вже з вікової групи 25-29 років кількість жінок починає переважати над кількістю чоловіків. І це не лише в Україні. Така ситуація характерна для більшості країн світу. Для розвитку господарства важливе значення має те, хто переважає в складі населення – чоловіки чи жінки.
В Україні протягом багатьох років співвідношення між чоловіками і жінками, тобто статева структура населення, є сталим і становить відповідно 46 і 54%. Це пов'язано з меншою пристосованістю чоловічого організму до довкілля, а також із шкідливими для здоров'я звичками, характерними більше для чоловіків (паління, вживання алкоголю), та небезпечними умовами праці чоловіків у багатьох галузях господарства.
Назвіть галузі народного господарства, в яких переважно зайняті чоловіки. Які галузі можна назвати «жіночими»? Що треба зробити для того, щоб урівноважити кількість жіночого і чоловічого населення у певному місті? Знайдіть на карті території і міста, де існує ця проблема. Як вона вирішується?

Мал. 62. Розподіл населення за віком, 1989 р.

Вікова структура населення, або співвідношення осіб різного віку, в Україні також має певні особливості (мал. 62). Зростає частка людей похилого віку, тобто іде процес старіння нації. Так, у 1994 р. пенсіонери становили майже 28% всього населення країни. Для сільської місцевості та окремих областей цей показник ще вищий. Наприклад, у Чернігівській області він становить понад 35%.

Запитання і завдання

1. Що таке природний приріст населення? Як він визначається?
2. Який нині природний приріст населення в Україні?
3. Які причини перевищення смертності над народжуваністю?
4. Які особливості вікової структури населення України? Чому йде процес старіння нації?
5. Яка статева структура населення країни?
6. Назвіть причини, що впливають на співвідношення між чоловіками і жінками в загальній кількості населення.