Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Паливно-енергетичний комплекс України. Географія міжгалузевих промислових комплексів України

Географія міжгалузевих промислових комплексів

Що таке галузь промисловості?

В Україні розвинуті майже всі відомі галузі промисловості (див. Мал. 56). Багато з них об'єднуються (кооперуються), створюючи міжгалузеві комплекси – системи економічно пов'язаних галузей виробничої і невиробничої сфер, діяльність яких спрямована на розв'язання певної народногосподарської проблеми. В Україні сформувались паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, соціальний та інші міжгалузеві промислові комплекси. Розглянемо роль кожного з них у народному господарстві.

Паливно-енергетичний комплекс

1. Які паливні ресурси є в нашій країні?
2. Чому енергетика є основою сучасного господарства?

Вся історія людства тісно пов'язана з пошуком та використанням нових видів палива й енергії. І чим вище підіймалась людина по сходинках цивілізації, тим більшими ставали її потреби в енергії («енергія» у перекладі з грецької – діяльність).
Паливно-енергетичний комплекс України охоплює всі процеси видобутку і переробки палива (паливна промисловість), виробництво електроенергії, транспортування її до споживача (електроенергетична промисловість) (див. Мал. 54). Основні види палива, що видобуваються в Україні, – кам'яне та буре вугілля, газ, нафта, торф (див. Мал. 15).

Мал. 54. Складові паливно-енергетичного комплексу

Щоб задовольнити потреби народного господарства в енергії, потрібно зробити підрахунки, скільки і якого палива слід видобути, щоб дістати необхідну кількість енергії, тобто визначити паливно-енергетичний баланс. Оскільки різні види палива мають неоднакову теплотворну здатність, при розрахунках необхідної кількості того чи іншого палива для зручності застосовують спільний показник – умовне паливо (у. п.). Так, 1 т кам'яного вугілля приблизно дорівнює 1 т умовного палива, 1 т нафти – 1,4 т у. п., бурого вугілля та торфу – 0,4 т у. п.