Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Вугільна промисловість України

Паливно-енергетичний комплекс

Вугільна промисловість

Найбільш розвинута галузь паливної промисловості України – вугільна. Вона представлена видобутком кам'яного та бурого вугілля. Головним районом видобутку кам'яного вугілля є Донецький кам'яновугільний басейн. Перші тонни вугілля для промислових потреб видобуті у 1795 р. на Лисичанській шахті. У 1870 р. було одержано 2,5 млн. тонн, у 1914 р. – 14,7 млн. тонн. У 1991 р. в Донбасі діяло 250 шахт загальною потужністю майже 200 млн. тонн вугілля на рік (Мал. 55). Нині басейн значно вироблений, умови видобутку вугілля дуже складні. Вугільні пласти – малої потужності (в середньому 0,9 м), глибина залягання від 100 до 1000 і більше метрів [1]. Не завжди вугільні пласти залягають горизонтально, значна кількість вугілля має велику зольність і потребує збагачення. До того ж устаткування на багатьох шахтах застаріле і тому малопродуктивне. Все це зумовлює високу собівартість донецького вугілля і його низьку конкурентну спроможність. У зв'язку із загальною кризою економіки країни значна частина шахт закривається. Шахтарям доводиться перекваліфіковуватися. Окремі шахти переоснащуються і відновлюють видобуток вугілля в повному обсязі.

Мал. 55. Шахта «Кочегарка» в Горлівці

Мал. 56. Географія промисловості

Значно менші запаси і видобуток має Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн. Обсяг видобутку кам'яного вугілля тут становить близько 14 млн. тонн на рік. Частина вугілля використовується Бурштинською і Добротвірською електростанціями. Найближчими роками частина шахт, запаси яких вичерпані, буде закрита.
Певного розвитку досягла в Україні також буровугільна промисловість. Смуга покладів бурого вугілля тягнеться від Запоріжжя до Житомира. Невелику кількість цього палива добувають у Закарпатті, Івано-Франківській, Черкаській та Кіровоградській областях (знайдіть ці області на карті). Через сипучість, підвищену вологість та порівняно невелику теплотворну здатність буре вугілля невигідно перевозити на великі відстані. Тому його використовують як паливо для місцевих електростанцій та підприємств. Добування бурого вугілля на території країни ведеться в основному відкритим способом. При цьому завдається великої шкоди земельним угіддям. Шахтовий спосіб видобутку теж не кращий. Біля шахт виникають конусоподібні насипи породи – терикони, які займають значні площі. (Які, на вашу думку, природоохоронні заходи слід вжити в районах видобутку бурого вугілля? Можливо, варто припинити його видобуток?)