Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Нафтова промисловість України. Газова промисловість України. Торфова промисловість України

Паливно-енергетичний комплекс

Нафтова промисловість

Нафта використовується не тільки як паливо. Це цінна сировина для хімічної промисловості. Проте частка нафти в паливному балансі нашої країни досить висока.
Видобувають нафту на території України в двох її районах: у Передкарпатті (Львівська та Івано-Франківська області) [2] та на Лівобережжі (Чернігівська, Полтавська, Сумська області). Власної нафти Україні не вистачає, тому значна її кількість (майже 90% у 1997 р.) завозиться із зарубіжних країн, головним чином з Росії. Як власна, так і імпортована нафта переробляється на нафтопереробних заводах у Херсоні, Кременчуку, Лисичанську, Дрогобичі, Одесі. Заводи виробляють бензин, гас, мастила та інші нафтопродукти. Глибина переробки нафти на заводах України становить близько 50% (у США – до 90%). Тому українські нафтопереробні підприємства потребують реконструкції. Головне завдання – довести переробку нафти до 75%. Це щорічно економило б значні кошти.

Газова промисловість

Природний газ – найефективніше паливо. Собівартість його видобутку значно нижча, ніж вугілля. Використовують газ на виробництві (металургійна промисловість, хімічні та цементні заводи) і для комунально-побутових потреб. Газова промисловість зародилась у Передкарпатті ще перед війною. В 50-х роках вона з'явилась і в східних районах (назвіть найбільші родовища природного газу в Україні).
Власного природного газу нашій країні не вистачає. Шебелинське та Дашавське родовища вже майже вичерпані. На їх місці створені резервуари для збереження природного газу, що надходить по газопроводу із Західного Сибіру і Туркменистану. Такі резервуари є також біля Києва та деяких інших міст. Донецька й Луганська області одержують газ по трубопроводах з Північного Кавказу. У перспективі намічено розширити видобуток нафти і газу з дна Чорного моря, де вже експлуатується близько 100 свердловин.

Торфова промисловість

На північному заході України виявлено понад 2500 родовищ торфу. У вигляді брикетів він використовується як паливо. Крім того, торф – цінна сировина для виробництва таких хімічних продуктів, як ацетон, кормові дріжджі, парафін, оцтова кислота. Внесення торфу в грунт значно підвищує його родючість.