Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Машинобудівний комплекс України

Машинобудівний комплекс

Наведіть приклади продукції машинобудування.

Сучасну економіку без машин важко уявити. Саме від них залежить продуктивність праці всіх галузей господарства, а значить, і його ефективність. Машинобудівний комплекс – це сукупність галузей промисловості, що виробляють машини й устаткування для всіх ланок господарства, а також товари народного споживання.
Машинобудівна промисловість відрізняється від інших галузей низкою специфічних особливостей, які впливають на її розміщення.
По-перше, ця галузь – наукоємна. її розвиток може бути швидким і ефективним за умови впровадження у виробництво наукових досягнень. А для цього потрібна інтеграція (об'єднання, спільна робота) науково-дослідних інститутів з конструкторськими бюро й заводами. По-друге, ця галузь – трудомістка. Для її розвитку потрібні трудові ресурси високої кваліфікації і тривалий час для виготовлення готової продукції. По-третє, ця галузь – металомістка. Вона потребує значної кількості чорних і кольорових металів. По-четверте, машинобудування має широкі виробничі зв'язки, або кооперацію, з різноманітними підприємствами як своїми, так і з підприємствами інших галузей, що дають метал, пластмаси, гуму [1].
Галузі машинобудування дуже різноманітні (див. Мал. 63): важке (виробництво устаткування для металургії, гірничої справи тощо), енергетичне, транспортне, сільськогосподарське, радіо- й електротехнічне, верстатобудування, приладобудування, виробництво устаткування для різних галузей промисловості.

Мал. 63. Галузі машинобудування

Важке машинобудування забезпечує різноманітним устаткуванням енергетику, металургійну, хімічну, гірничодобувну та будівельну промисловість. Заводи цієї галузі здебільшого розміщують у районах, де є метал і споживачі готової продукції (на економічній карті Мал. 64 знайдіть район, який відповідає цим вимогам).

Мал. 64. Географія машинобудування

Головними підприємствами важкого машинобудування є Новокраматорський завод (устаткування для мартенівських і доменних печей, шахтне та ковальсько-пресове устаткування, велетенські крокуючі екскаватори), Горлівський машинобудівний завод (вугільні комбайни, екскаватори, компресори, насоси). Підприємства цієї галузі працюють також у Харкові, Луганську, Донецьку, Дебальцевому, Дніпропетровську, Кривому Розі, Дружківці, Маріуполі.

Підприємства електротехнічної промисловості випускають різноманітну продукцію для енергетичних систем. Заводи, що виготовляють трансформатори, розташовані в Запоріжжі та Хмельницькому. Харківський завод «Електроважмаш» – найбільше підприємство, що випускає потужні генератори для парових і гідравлічних турбін, а також тягове устаткування для електровозів. Виробництво кабелю налагоджено в Харкові, Донецьку, Одесі, Києві, Бердянську, Кам'янці-Подільському. Електродвигуни, високовольтну апаратуру виготовляють у Харкові, Києві, Полтаві.

Важливе значення має електронна і радіотехнічна промисловість. Підприємства цієї галузі випускають комп'ютери, телевізори, магнітофони, радіоприймачі тощо. Головними центрами цього виробництва є Київ, Львів, Дніпропетровськ, Сімферополь. Проте не всі підприємства України можуть поки що конкурувати з імпортною продукцією.