Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Машинобудівний комплекс України

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України

Машинобудівний комплекс

Наведіть приклади продукції машинобудування.

Сучасну економіку без машин важко уявити. Саме від них залежить продуктивність праці всіх галузей господарства, а значить, і його ефективність. Машинобудівний комплекс – це сукупність галузей промисловості, що виробляють машини й устаткування для всіх ланок господарства, а також товари народного споживання.
Машинобудівна промисловість відрізняється від інших галузей низкою специфічних особливостей, які впливають на її розміщення.
По-перше, ця галузь – наукоємна. її розвиток може бути швидким і ефективним за умови впровадження у виробництво наукових досягнень. А для цього потрібна інтеграція (об'єднання, спільна робота) науково-дослідних інститутів з конструкторськими бюро й заводами. По-друге, ця галузь – трудомістка. Для її розвитку потрібні трудові ресурси високої кваліфікації і тривалий час для виготовлення готової продукції. По-третє, ця галузь – металомістка. Вона потребує значної кількості чорних і кольорових металів. По-четверте, машинобудування має широкі виробничі зв'язки, або кооперацію, з різноманітними підприємствами як своїми, так і з підприємствами інших галузей, що дають метал, пластмаси, гуму [1].
Галузі машинобудування дуже різноманітні (див. Мал. 63): важке (виробництво устаткування для металургії, гірничої справи тощо), енергетичне, транспортне, сільськогосподарське, радіо- й електротехнічне, верстатобудування, приладобудування, виробництво устаткування для різних галузей промисловості.

Мал. 63. Галузі машинобудування (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Важке машинобудування забезпечує різноманітним устаткуванням енергетику, металургійну, хімічну, гірничодобувну та будівельну промисловість. Заводи цієї галузі здебільшого розміщують у районах, де є метал і споживачі готової продукції (на економічній карті Мал. 64 знайдіть район, який відповідає цим вимогам).

Мал. 64. Географія машинобудування (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Головними підприємствами важкого машинобудування є Новокраматорський завод (устаткування для мартенівських і доменних печей, шахтне та ковальсько-пресове устаткування, велетенські крокуючі екскаватори), Горлівський машинобудівний завод (вугільні комбайни, екскаватори, компресори, насоси). Підприємства цієї галузі працюють також у Харкові, Луганську, Донецьку, Дебальцевому, Дніпропетровську, Кривому Розі, Дружківці, Маріуполі.

Підприємства електротехнічної промисловості випускають різноманітну продукцію для енергетичних систем. Заводи, що виготовляють трансформатори, розташовані в Запоріжжі та Хмельницькому. Харківський завод «Електроважмаш» – найбільше підприємство, що випускає потужні генератори для парових і гідравлічних турбін, а також тягове устаткування для електровозів. Виробництво кабелю налагоджено в Харкові, Донецьку, Одесі, Києві, Бердянську, Кам'янці-Подільському. Електродвигуни, високовольтну апаратуру виготовляють у Харкові, Києві, Полтаві.

Важливе значення має електронна і радіотехнічна промисловість. Підприємства цієї галузі випускають комп'ютери, телевізори, магнітофони, радіоприймачі тощо. Головними центрами цього виробництва є Київ, Львів, Дніпропетровськ, Сімферополь. Проте не всі підприємства України можуть поки що конкурувати з імпортною продукцією.

◄ Кольорова металургія України як складова її металургійного комплексу

Зміст підручника "Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України"

Транспортне машинобудування України ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України