Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Міграції населення в Україні

Міграції населення

Кількість населення в країні в цілому і в різних її районах може змінюватись у зв'язку з переїздами людей з одних місць постійного проживання в інші, з країни в країну. Такі зміни в кількості населення називають механічними, а сам рух – міграціями.
Розрізняють внутрішню і зовнішню міграції. Зовнішня міграція поділяється на еміграцію (виїзд за межі України) і імміграцію (в'їзд іноземців на тривале чи постійне проживання або повернення на батьківщину людей і народів, що насильно були змушені залишити її).
Внутрішні міграційні процеси в державі пов'язані з різними чинниками. Так, протягом багатьох десятиліть відбувалося переміщення населення із недостатньо промислово розвинутих областей Заходу і Центру України в Донбас, Промислове Придніпров'я, на малозаселені землі Півдня.
У колишньому СРСР проводилася політика штучного переселення різних народів за межі свого постійного проживання. Українці західних земель, кримські татари, чеченці, народи Балтії зазнали репресій з боку влади і були насильно переселені на інші території СРСР. Так, українців переселяли в Сибір, на Далекий Схід, у Казахстан тощо. На їхнє місце переміщувалися переважно росіяни з різних частин Росії. Такі переселення проводилися насамперед з політичних міркувань і були спрямовані на втрату народами національних особливостей – мови, культури тощо.
Значну хвилю внутрішніх міграцій викликала чорнобильська трагедія. Населення північних районів Київської, Житомирської, Рівненської та деяких інших областей за державною програмою почало переселятися у порівняно екологічно чисті райони України. Цей процес триває. (Чи характерний він для вашої місцевості?)
Істотне значення мають так звані маятникові міграції. Як маятник коливається з одного боку в інший, так і сотні тисяч громадян України щодня вранці їдуть на роботу з приміської зони в міста, а ввечері повертаються додому.
Поміркуйте, що змушує людей проводити щодня кілька годин у транспорті? Чому не знаходять вони роботи вдома?
Останнім часом зросла еміграція з України. Якщо у 1985 р. на постійне проживання за кордон дістало дозвіл на виїзд 1,5 тис. чоловік, то у 1990 р. – 95,4 тис. чоловік. Велика частина людей виїздить на тимчасове проживання і роботу.
Значні імміграційні процеси в Україні останніх років пов'язані з поверненням репресованих народів, а також військовослужбовців на батьківщину, переміщенням біженців із зон збройних конфліктів у колишній Югославії, Чечні, країнах Закавказзя тощо. Наприклад, за період між переписами 1979 і 1989 pp. кількість кримських татар в Україні зросла в 6,6 раза, вірмен і азербайджанців – у кілька разів.

Запитання і завдання

1. Що таке міграція населення? Назвіть види міграцій.
2. Які причини зумовлюють міграцію населення?
3. Що таке маятникові міграції?
4. Чому, на вашу думку, політика штучного переселення народів за межі їх постійного проживання є антинародною? Які причини цього явища?
5. Який народ в Україні зазнав репресій за сталінських часів, а нині переживає болісний процес свого повернення на історичну батьківщину?