Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Основна хімія України

Хімічна промисловість

Підприємства основної хімії виробляють кислоти, луги, соду, мінеральні добрива. Розміщення цих підприємств залежить від багатьох чинників. Наприклад, заводи, що виробляють фосфатні добрива, як правило, тяжіють до районів сільськогосподарського виробництва (Суми, Вінниця, Одеса). Це пояснюється тим, що з однієї тонни сировини (апатитів чи фосфоритів) дістають близько двох тонн готової продукції. Отже, в цьому випадку вигідніше перевозити сировину, ніж готову продукцію. Крім того, для виробництва фосфатних добрив потрібно багато сірчаної кислоти. Оскільки перевозити її небезпечно, будівництво заводів фосфатних добрив намагаються наблизити до місць її виробництва. В Україну завозять апатити з Кольського півострова Росії.
Заводи калійних добрив, навпаки, наближені до сировинних баз (Калуш, Стебник). Виробництво азотних добрив зосереджено поблизу коксохімічних заводів (Горлівка, Сєверодонецьк, Дніпродзержинськ). Це пояснюється тим, що основа їх виробництва – аміак. Його синтезують з азоту, що є в повітрі, і водню, який одержують з природного газу або з газу, що є відходом коксових заводів. Для виробництва соди сприятливі умови в Донбасі (значні поклади кухонної солі і вапняків) та в Криму (використовуються солі Сиваша).
Більшість підприємств хімічної промисловості сконцентрована в Донбасі, в Придніпров'ї та Передкарпатті. Ці райони перенасичені хімічними підприємствами. Тому саме тут склалася надзвичайно важка екологічна ситуація. Одним із шляхів її поліпшення є застосування нових технологій на заводах хімічної промисловості, а також будівництво ефективних очисних споруд.

Бажано запам'ятати

В Україні сприятливі умови для розвитку хімічної промисловості (є сировина, машинобудівні підприємства, що виробляють необхідне обладнання, енергетичні ресурси, кваліфіковані кадри). Головні галузі хімічної промисловості: гірничо-хімічна, хімія органічного синтезу, основна хімія, переробка полімерних матеріалів. Найбільше підприємств хімічної промисловості сконцентровано в районах Донбасу, Придніпров'я, Передкарпаття. Головними центрами цієї галузі є Дніпропетровськ (виробництво пластмас, фарб, шин), Київ (хімічне волокно, ліки), Біла Церква (шини), Одеса, Донецьк, Сєверодонецьк (смоли, сода, пластмаси), Чернігів, Черкаси (штучне волокно), Харків, Львів (ліки, фарби), Суми, Вінниця, Стебник (мінеральні добрива). У містах, де працюють хімічні підприємства, екологічна ситуація надзвичайно складна. Потрібні нові технології й ефективні очисні споруди.

Додатковий матеріал

[1] Цінною хімічною сировиною є сажа. Вона являє собою хімічно чистий вуглець. Сажу застосовують для виготовлення електродів, гумових виробів, грамофонних платівок, вакси, чорної олійної фарби, креслярської туші тощо.

[2] Добувають сірку з надр землі так: у бурову свердловину подають перегріту воду, яка розплавляє мінерал. Після цього струменем гарячого повітря розплавлену сірку по трубі подають на поверхню землі. Добута таким способом, вона надзвичайно чиста.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Покажіть на карті основні центри хімічної промисловості України.
2. Яке значення має хімічна промисловість для розвитку народного господарства?
3. Чому небажано розміщувати хімічні підприємства в курортній місцевості?

Другий рівень
1. Які підприємства хімічної промисловості є у вашому районі (області)?
2. Розкажіть про особливості хімічної промисловості.
3. Яку сировину використовує ця галузь?

Третій рівень
1. У містах Черкаси, Сєверодонецьку вміст у повітрі азоту перевищує санітарні норми. Захворюваність людей тут на 20% вища порівняно з контрольними пунктами. Як розв'язати протиріччя: з одного боку, зростає потреба у виробах хімічної промисловості, з другого – загроза здоров'ю людей?
2. Хімічна промисловість має велике значення для розвитку сільського господарства. Але як бути із забрудненням грунтів отрутохімікатами, нітратами, мінеральними добривами?
3. Користуючись схемою «Складові хімічної промисловості», обгрунтуйте доцільність розміщення у Дніпропетровську підприємств, що виробляють шини та пластмаси.