Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Звірівництво України. Проблеми тваринництва в Україні

Агропромисловий комплекс (АПК)

Тваринництво

Звірівництво (розведення хутрових звірів у неволі для виробництва шкурок) дістало розвиток у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Волинській областях.

У тваринництві є чимало гострих проблем. Незбалансоване за вмістом протеїну годування худоби і птиці не дає господарствам можливості досягти високої продуктивності тварин, що призводить до подовження строків їх вирощування і відгодівлі, перевитрати кормів, недобору продукції та її подорожчання. Негативно впливає на розвиток галузі недостатнє її фінансування.
Не всі райони нашої країни мають однакові економічні та природні умови для розвитку сільського господарства. В одних районах кращі умови для вирощування картоплі (Полісся, Лісостеп), в інших – зернових культур чи соняшнику (Степ), ще в інших – для розведення овець (Карпати) чи великої рогатої худоби (у лісостеповій зоні).
Територія, на якій переважають ті чи інші галузі сільського господарства (рослинництва або тваринництва), називається сільськогосподарською зоною. Межі сільськогосподарських зон в основному збігаються з межами природних географічних зон і навіть мають спільну з ними назву (див. Мал. 83).
На основі поєднання виробництва і переробки певного виду сировини на окремих територіях сформувались спеціалізовані АПК таких напрямів: зернопромисловий, цукробуряковий, м'ясо- та молочнопромисловий, олійно-жировий, плодоовочепромисловий, виноградарський, картоплепромисловий (див. Мал. 82).

Мал. 82. Спеціалізовані АПК

Мал. 83. Спеціалізація сільського господарства

Бажано запам'ятати

Тваринництво забезпечує населення м'ясо-молочними продуктами і сировиною для шкіряної та текстильної промисловості. В Україні дістали розвиток такі галузі тваринництва: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, рибництво, бджільництво, шовківництво, звірництво. У тваринництві є багато гострих проблем (низька його продуктивність і висока собівартість).

Додатковий матеріал

[1] Найбільш поширеною свійською твариною в світі є корова. Вчені підрахували, що в середньому на кожних чотири жителі планети Земля припадає по корові. Корова годувала людство і в далеку давнину і буде годувати його й надалі. Найбільш продуктивними є корови голландської породи,здатні давати до 20 тис. літрів молока на рік.

[2] Одомашнення свиней почалося більш як шість з половиною тисяч років тому. Сьогодні свинарство – одне з основних джерел м'ясних продуктів. Вихід готової продукції від цієї тварини доведений майже до 90% її живої маси.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Які галузі входять до складу тваринництва?
2. Дайте характеристику однієї з галузей тваринництва (за вибором).

Другий рівень
1. Обгрунтуйте взаємозв'язок тваринництва з рослинництвом.
2. Який напрям тваринництва у господарствах вашої області?

Третій рівень
1. Які причини відставання тваринництва? Висловте власні погляди на розв'язання цієї проблеми.
2. Наведіть приклади і обгрунтуйте спеціалізацію тваринництва.