Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Звірівництво України. Проблеми тваринництва в Україні

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України

Агропромисловий комплекс (АПК)

Тваринництво

Звірівництво (розведення хутрових звірів у неволі для виробництва шкурок) дістало розвиток у Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Волинській областях.

У тваринництві є чимало гострих проблем. Незбалансоване за вмістом протеїну годування худоби і птиці не дає господарствам можливості досягти високої продуктивності тварин, що призводить до подовження строків їх вирощування і відгодівлі, перевитрати кормів, недобору продукції та її подорожчання. Негативно впливає на розвиток галузі недостатнє її фінансування.
Не всі райони нашої країни мають однакові економічні та природні умови для розвитку сільського господарства. В одних районах кращі умови для вирощування картоплі (Полісся, Лісостеп), в інших – зернових культур чи соняшнику (Степ), ще в інших – для розведення овець (Карпати) чи великої рогатої худоби (у лісостеповій зоні).
Територія, на якій переважають ті чи інші галузі сільського господарства (рослинництва або тваринництва), називається сільськогосподарською зоною. Межі сільськогосподарських зон в основному збігаються з межами природних географічних зон і навіть мають спільну з ними назву (див. Мал. 83).
На основі поєднання виробництва і переробки певного виду сировини на окремих територіях сформувались спеціалізовані АПК таких напрямів: зернопромисловий, цукробуряковий, м'ясо- та молочнопромисловий, олійно-жировий, плодоовочепромисловий, виноградарський, картоплепромисловий (див. Мал. 82).

Мал. 82. Спеціалізовані АПК (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Мал. 83. Спеціалізація сільського господарства (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Бажано запам'ятати

Тваринництво забезпечує населення м'ясо-молочними продуктами і сировиною для шкіряної та текстильної промисловості. В Україні дістали розвиток такі галузі тваринництва: скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, рибництво, бджільництво, шовківництво, звірництво. У тваринництві є багато гострих проблем (низька його продуктивність і висока собівартість).

Додатковий матеріал

[1] Найбільш поширеною свійською твариною в світі є корова. Вчені підрахували, що в середньому на кожних чотири жителі планети Земля припадає по корові. Корова годувала людство і в далеку давнину і буде годувати його й надалі. Найбільш продуктивними є корови голландської породи,здатні давати до 20 тис. літрів молока на рік.

[2] Одомашнення свиней почалося більш як шість з половиною тисяч років тому. Сьогодні свинарство – одне з основних джерел м'ясних продуктів. Вихід готової продукції від цієї тварини доведений майже до 90% її живої маси.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Які галузі входять до складу тваринництва?
2. Дайте характеристику однієї з галузей тваринництва (за вибором).

Другий рівень
1. Обгрунтуйте взаємозв'язок тваринництва з рослинництвом.
2. Який напрям тваринництва у господарствах вашої області?

Третій рівень
1. Які причини відставання тваринництва? Висловте власні погляди на розв'язання цієї проблеми.
2. Наведіть приклади і обгрунтуйте спеціалізацію тваринництва.

◄ Тваринництво України

Зміст підручника "Сиротенко А.Й., Чернов Б.О. Географія України"

Харчова промисловість України ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Географія України