Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Міжнародні зв’язки України

Міжнародні зв’язки

Зовнішні зв'язки держави – це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, енергією, інформацією, а також співробітництво, спрямоване на ефективне розв'язання глобальних проблем людства, розширення особистих контактів громадян.
Україна бере активну участь у діяльності багатьох міжнародних організацій. Насамперед вона – повноправний член Організації Об'єднаних Націй. Ця міжнародна організація заснована в 1945 р. з метою підтримання миру й міжнародної безпеки та розвитку співробітництва між державами в розв'язанні міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру.
Наша країна є також членом майже 20 інших міжнародних організацій, її обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО, головне завдання якої – допомагати співробітництву народів у галузі освіти, науки і культури в інтересах забезпечення загальної поваги до справедливості, законності, прав людини й основних свобод. Україна приєдналась до програми НАТО «Партнерство заради миру», у 1995 р. стала членом Ради Європи. Нашу країну прийняли до угруповання країн Центральноєвропейської ініціативи, завданням якої є допомога державам, що стали на шлях ринкових реформ, інтегруватися до європейської спільності.
Вагомий внесок України в роботу Міжнародної організації радіомовлення і телебачення, Міжнародного бюро виставок, Комітету ООН по ліквідації расової дискримінації, Комітету з прав людини, Міжнародного Червоного Хреста, міжнародної організації «Чорнобиль» та ін.
Велику роль в економічному розвитку нашої держави відіграють її зовнішні економічні зв'язки.
Найбільше значення у розвитку економіки України має зовнішня торгівля. Сьогодні задовольнити всі потреби населення зусиллями однієї країни важко. З цим завданням можна впоратися лише за умови добре розвинутої зовнішньої торгівлі. Зовнішня торгівля складається з експорту (вивіз власних товарів) та імпорту (ввіз товарів з інших країн). Якщо держава продає товарів більше, ніж купує, кажуть, що вона має позитивне сальдо; якщо, навпаки, імпорт перевищує експорт, – сальдо негативне. Співвідношення імпорту й експорту називають ще зовнішньоторговим балансом. Поки що зовнішня торгівля України характеризується негативним сальдо. Це пояснюється тим, що попит на ті види сировини, які ми сьогодні можемо запропонувати іншим країнам (вугілля, залізна і марганцева руди, метал, сірка), падає. Неконкурентноспроможними залишаються продукти сільського господарства, такі як цукор, м'ясо, зернові та зернобобові. Промислова продукція здебільшого теж не відповідає світовим стандартам. Вихід України на міжнародний ринок можливий лише за наявності в нас товарів високої якості.
Важливою формою міжнародного економічного співробітництва є обмін науково-технічною інформацією. Чимало дослідницьких установ різних країн встановили з Національною академією наук України творчі контакти, що передбачають велику програму співробітництва: науково-технічні дослідження й розробки в таких галузях, як сільське господарство, захист навколишнього середовища, охорона здоров'я й медицина, видобуток і використання корисних копалин, створення та застосування нових матеріалів, енергетика, автоматизація й роботобудування, біотехнології, морські ресурси, технологія виробництва, переробки і збереження продуктів харчування, метеорологія, використання космосу в інтересах народного господарства.
Ще один напрям міжнародного економічного співробітництва – підготовка кадрів для народного господарства України у вузах західних країн.
Не менш важливим для економічного розвитку є встановлення прямих виробничих зв'язків між окремими заводами і фабриками, створення спільних підприємств.
Набула розвитку така форма співробітництва, як двосторонні контакти з окремими територіально-адміністративними одиницями багатьох федеративних країн. Зокрема, досягнуто домовленостей з штатом Ріо-де-Жанейро (Бразилія), Баварією (Німеччина), провінцією Хубей (Китай). У їх основі – поглиблення співробітництва в галузі економіки, культури, науки, спорту, охорони здоров'я.
Новим змістом наповнилось і співробітництво між країнами – колишніми союзними республіками СРСР. Цьому сприяло підписання Україною прямих економічних угод із кожною з них. 14 січня 1998 р. Верховна Рада України ратифікувала широкомасштабний договір з Росією. На 1 січня 1998 р. наша держава мала дипломатичні відносини майже із 140 країнами світу.

Бажано запам'ятати

Україна бере участь у діяльності багатьох міжнародних організацій. Зовнішні політичні та економічні зв'язки стали більш різнобічними й інтенсивними після здобуття Україною незалежності. Основними формами зовнішнього економічного співробітництва є: зовнішня торгівля, обмін науково-технічною інформацією, підготовка кадрів.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Назвіть 2-3 міжнародні організації, членом яких є Україна.

Другий рівень
1. Які основні напрями зовнішнього економічного співробітництва нашої держави вам відомі?

Третій рівень
1. У періодичній пресі знайдіть матеріали, де йдеться про конкретну діяльність України на міжнародній арені, проаналізуйте їх, зробіть висновки щодо ефективності цієї діяльності.