Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Економічні центри південної частини України: Одеса, Миколаїв, Херсон

Економічні центри південної частини України

Одеса (майже 1,2 млн. чол.) – найбільше місто Причорномор'я. Розташоване на березі мілководного тут Чорного моря. На його місці колись знаходилося невелике татарське поселення Качибей (Хаджибей). Вперше воно згадується в 1415 р. У другій половині XIX ст. місто перетворилося у великий центр зовнішньої торгівлі Росії.
Сучасна Одеса – багатогалузевий промисловий центр. Основною її галуззю є машинобудування, передусім приладобудування. Налагоджений випуск потужних кранів, верстатів, плугів, кіноапаратури, різноманітних приладів, устаткування для харчової промисловості. Організовано випуск широкого асортименту хімічних виробів: фосфатних добрив, нафтопродуктів, лікарських препаратів, синтетичних матеріалів. Харчова промисловість представлена випуском консервів, харчових концентратів, цукру-рафінаду, олії, чаю та ін.
Одеса є великим морським портом і транспортним вузлом України, базою риболовного флоту. Одеса – центр відпочинку і лікування населення. В Одесі є 15 вищих навчальних закладів; Південний науковий центр України працює над проблемами охорони води від забруднення, збільшення потужностей морських портів, переходу на екологічно чисті виробництва. Місто відоме красивим театром опери та балету, приморськими парками, історичними пам'ятками.

Миколаїв (503 тис. чоловік) – місто розташоване на березі Бузького лиману (за 50 км від Чорного моря) (Мал. 96). Засноване у 1788 р. під час російсько-турецької війни як порт і суднобудівна верф.

Мал. 96. Миколаїв. Вигляд з Бузького лиману

Сучасний Миколаїв – значний промисловий центр півдня України з розвинутим суднобудуванням. Є заводи дорожніх, поліграфічних машин, підйомно-транспортного устаткування, фабрики шкіряна і швейно-галантерейна тощо. Великий транспортний вузол (морський та річковий порти, залізничний і автомобільний вокзали, аеропорт). В інститутах Миколаєва (педагогічному, суднобудівному, сільськогосподарському і культури) навчається майже 12 тис. студентів. У місті три театри, філармонія, музеї.

Херсон (360 тис. чоловік) – розміщений на правому березі Дніпра. Заснований як фортеця в 1737 р. Річковий та морський порт. Зв'язаний з іншими містами залізницею, автомобільними й повітряними шляхами. Головна галузь промисловості – суднобудування. Є заводи комбайнів, скла, керамічних виробів, нафтопереробки. В місті три вузи (педагогічний, сільськогосподарський та індустріальний), два театри, філармонія, музеї.