Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Економіка й екологічні проблеми України: вода, рельєф, рослинність, грунти

Економіка й екологічні проблеми

Ясна річ, людина забруднює не тільки повітря, а й воду. Забруднення природних вод – це зміна їх складу і властивостей під впливом господарської діяльності людини. Щороку після промислового використання у водойми України неочищеними скидаються 2,5 млрд. кубометрів води. Лише у водах Лисичансько-Рубіжанського промислового району перевищення допустимих норм вмісту фенолу за останні 10 років зросло у 260 раз, а площа забруднення досягає 110 кв. кілометрів. Забруднення вод на окремих ділянках Південного Бугу у 20 раз перевищує гранично допустимі норми, Сіверського Дінця – у 40 раз, Дніпра – у 80 раз. У наш Славутич щороку потрапляє 1297 млн. кубічних метрів стічних вод.
Це майже половина всього бруду України. Проби вод у Чорному і Азовському морях показують серйозне бактеріологічне забруднення, причому в Азовському морі в деяких місцях воно перевищує гранично допустимі концентрації в тисячу разів. Основними джерелами забруднення є підприємства комунального господарства, на частку яких припадає майже 50% загальної кількості стічних вод. Металургія дає їх 28%, хіміко-лісовий комплекс – 19%. Значним забруднювачем вод є водний транспорт. Він залишає в морі велику кількість нафти і сміття. Особливо небезпечні аварії танкерів. Одна тонна нафти забруднює 12 кв. кілометрів водної поверхні.

Негативний вплив людської діяльності згубно позначився на рельєфі України. Добування корисних копалин, особливо відкритим способом, призвело до значних змін поверхні багатьох її районів: утворилися тріщини в земній корі, порожнини, а на поверхні – терикони, насипи, кар'єри. Антропогенні форми рельєфу спричинені також зрошенням та осушенням, промисловим і цивільним будівництвом.

Неправильна агротехніка призвела до деградації грунтів. Якщо 100 років тому вміст гумусу в чорноземах становив 10-14%, то нині – лише 3-4%. В Україні стали майже не придатними для використання вже 60% славнозвісних колись чорноземів. Передозування фосфатних добрив призводить до їх змиву у водойми, через що настає справжня катастрофа для її мешканців. Зловживання азотними добривами спричиняє накопичення нітратів у продуктах рослинництва, а відтак – у наших організмах. Нітрати призводять до стійкого порушення вуглеводневого та білкового обміну, що перешкоджає збагаченню крові киснем.

Внаслідок антропогенного впливу на рослинність відбулися і відбуваються якісні й кількісні зміни її складу. Надмірне вирубування лісів призвело до погіршення газового складу атмосфери, до підвищення континентальності клімату.
Людина створила цінні сорти рослин, які у багатьох місцях замінили природні. Сотні нових і завезених їх видів акліматизовано, засновано дендропарки та ботанічні сади. Разом з тим велика кількість представників місцевої флори перебуває на межі зникнення й занесена до Червоної книги.