Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Економіка й екологічні проблеми України: тваринний світ

Економіка й екологічні проблеми

Помітно збіднів тваринний світ: ще на початку нашого століття на сучасній території України водилися тури, дикі коні кулани, сайгаки, росомахи тощо. Нині вони зникли. Господарська діяльність чималою мірою нівелює відмінності тваринного світу різних природних зон. Так, у степову зону полезахисних смуг проникли тварини, середовищем проживання яких споконвіку були ліси. У зв'язку із зменшенням площ лісів на Поліссі та в Карпатах тут з'явилися тварини, характерні для степів. Значних масштабів набули акліматизація й одомашнення ряду корисних диких тварин (олень, антилопа, ондатра, нутрія, страус), що сприяло розвитку нових галузей тваринництва.
Внаслідок гідротехнічного та меліоративного будівництва змінилися і тваринний світ водойм, і сама якість води.
Непоправної шкоди природному середовищу України завдала катастрофа на Чорнобильській АЕС. Постраждали практично всі компоненти природного комплексу України: літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера (Мал. 102).

Мал. 102. Забруднення території України

Отже, сучасна екологічна обстановка в Україні стала вкрай небезпечною. Основними причинами цього є:
а) застаріла технологія виробництва майже на всіх промислових підприємствах (велика кількість відходів, відсутність сучасних очисних споруд), нераціональна структура промисловості (надлишок енергомістких і «брудних» підприємств);
б) недостатнє екологічне виховання людей і як результат їх байдуже ставлення до екологічних проблем;
в) недостатня увага до екологічних проблем державних органів.

Чи є вихід із такого становища? Так, поки що є. Ефективність природоохоронної роботи залежить від багатьох чинників. По-перше, люди повинні навчитися розуміти закони природи і рахуватися з ними. У природі немає нічого безмежного. Відсутні в ній і явища, якими можна було б знехтувати. Слід усвідомити: в природі все доцільно, корисні всі без винятку живі істоти. Сама людина – тільки частка, хоч, безумовно, й найдосконаліша, великого світу природи. Щоб не зник цей світ, необхідно зберегти всю різноманітність рослин і тварин, треба не тільки раціонально використовувати природні багатства, а й бережливо ставитись до всього, що живе на Землі поряд з нами. І вам, майбутнім господарям незалежної України, дуже важливо це зрозуміти. По-друге, проблема охорони природи є міждержавною, глобальною проблемою, і розв'язувати її потрібно спільно всім державам світового співтовариства. Цим положенням у своїй діяльності керується нещодавно створене в Україні Міністерство охорони навколишнього природного середовища. По-третє, кожна держава повинна мати довгострокову програму і чітке природоохоронне законодавство. В 1992 р. Верховною Радою України таке законодавство було затверджене [1].