Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

План характеристики своєї області. Характеристика Київської області

План характеристики своєї області

1. Географічне положення. Місце області на карті України. На якій відстані та в якому напрямі знаходиться обласний центр від столиці. Оцінка економіко-географічного положення області. Визначення географічних координат свого населеного пункту.
2. Природні умови і ресурси. Освоєність території, її рельєф. Характеристика корисних копалин. Клімат (середньорічна температура, кількість опадів, вітри). Річки й озера, їх використання. Грунти. Ерозія грунтів та боротьба з нею. Рослинність і тваринний світ. Екологічна ситуація. Основні джерела забруднення. Заходи з охорони навколишнього середовища. Заповідники і заповідні території.
3. Населення. Динаміка кількості населення області. Співвідношення між міським і сільським населенням. Густота населення. Типи населених пунктів. Національний склад населення. Трудові ресурси. В яких галузях зайнята більшість працездатного населення. Звичаї, традиції, релігія, культура, наука.
4. Господарство. Промислові підприємства на території області, їх спеціалізація, сировинна база, виробничі зв'язки. Форми агропромислової інтеграції на території області. Спеціалізація сільського господарства. Які культури вирощуються. їх врожайність. Тваринництво. Виробництво молока і м'яса. Характеристика транспорту. Які вокзали знаходяться на території області. Вплив господарства області на навколишнє середовище. Заходи щодо його оздоровлення. Житлово-комунальне господарство, торгівля і громадське харчування. Заклади побутового обслуговування, культури, здоров'я, фізичної культури і спорту, народної освіти. Житлове будівництво. Забезпеченість населення житлом. У чому виявляються зв'язки вашої області з іншими областями країни. Перспективи розвитку області.

Як приклад наведемо характеристику столичної області, оскільки Київщина – серце української землі, центр першого державного об'єднання наших предків, символ всеслов'янського єднання. Тому цей регіон займає особливе місце в етнокультурній історії України.

Географічне положення. Київська область – одна з найбільших у країні. її площа 28,1 тис. квадратних кілометрів. Це майже 5% загальної площі України. Область розташована в північній частині нашої держави в басейні середньої течії Дніпра (покажіть на карті межі Київської області, назвіть області та країни, з якими вона межує). Область лежить у межах зон мішаних лісів і лісостепової. її природні умови в цілому сприятливі для розвитку сільського господарства. По території Київщини проходять значні транспортні шляхи, що зв'язують її з усіма областями України і з багатьма зарубіжними країнами. Отже, географічне положення столичної області вигідне.

Природні умови і ресурси. За характером рельєфу територію області поділяють на три частини. На півночі переважають низовинні заболочені рівнини Поліської низовини. Південно-західна і центральна частини лежать на Придніпровській височині (висоти до 273 м). Східна, лівобережна територія області розташована на заплаві і терасах Дніпра в межах Придніпровської низовини. Корисних копалин небагато. Значними є тільки будівельні матеріали (граніти, гнейси, глини, кварцові піски, мергель) та джерела мінеральних вод, торф. Клімат помірно континентальний з достатньою вологістю (опадів випадає 500-600 мм на рік). Пересічна температура січня близько – 6°С, липня близько +20°С. Тривалість безморозного періоду 160-165 днів. Серед несприятливих кліматичних явищ – інтенсивні зливові дощі з грозами та градом, суховії та пилові бурі, ожеледь. Річок порівняно багато. Вони належать до басейну Дніпра, який тече в межах області на протязі 246 км. Головні притоки Дніпра: Прип'ять з Ужем, Тетерів зі Здвижем, Ірпінь з Унавою, Стугна, Красна, Рось з Роставицею (праві), Десна, Трубіж, Супій (ліві). Річки спокійні, рівнинного типу. Живляться сніговими, дощовими та підземними водами. Природний режим річок значно змінений внаслідок зарегульованості великою кількістю ставків і водосховищ. На території області знаходяться Київське і більша частина Канівського водосховища, більш як 2300 ставків та 750 невеликих озер. Грунти різноманітні. На півночі поширені дерново-підзолисті, лучні та болотні. В центральній і південній частинах – різновиди чорноземних та сірих лісових грунтів. На лівобережжі – чорноземи типові, мало гумусні, солончакові та болотні грунти. Близько 60% території області розорано. Площа лісового масиву 689 тис. гектарів. Для Полісся характерні соснові та широколистяно-грабові ліси. Тут ростуть також береза, дуб, клен, липа та ін. У південній частині переважають широколистяні ліси. Тваринний світ різноманітний. Із ссавців поширені козулі, лосі, олені, свині дикі, лисиці, вовки, зайці, білки, куниці. З птахів – рябчики, глухарі, куріпка сіра, лелека білий, шуліка чорний. Серед плазунів найбільш характерні вужі, гадюки, ящірки, жаби. В річках та озерах водяться короп, сазан, карась, в'язь, лящ, окунь, судак.
У Київській області дуже складна екологічна ситуація внаслідок радіоактивного забруднення її території. Великими забруднювачами також є теплові електростанції, промислові підприємства, які працюють без ефективних очисних споруд (особливо хімічні), і транспортні засоби (особливо автомобілі).
В області – 85 територій та об'єктів природно-заповідного фонду (загальна площа майже 80 тис. гектарів).

Населення. В Київській області проживає майже два мільйони чоловік (без Києва). У національному складі переважають українці (92,1%). Проживають також росіяни, євреї, білоруси, поляки. Середня густота населення становить 57,3 чол. на 1 квадратний кілометр. Найгустіше заселена територія навколо Києва. Найбільші міста: Біла Церква, Бровари, Фастів, Бориспіль. Область добре забезпечена трудовими ресурсами. 74% усіх зайнятих працює у виробничій сфері: у промисловості – 22,6%, у сільському господарстві – 27,4%, у будівництві – 8,6%.

Господарство. В області сформувався індустріально-аграрний комплекс. Частка промисловості у сукупній продукції становить 62%. Господарство базується на потужній електроенергетиці (Київська ГЕС, Трипільська ДРЕС, Чорнобильська АЕС). В області дістали розвиток машинобудівна, нафтохімічна, харчова, текстильна, деревообробна галузі. Підприємства машинобудівного комплексу спеціалізуються на виробництві сільськогосподарських машин (Біла Церква), хімічного устаткування (Фастів), побутової техніки (Васильків), екскаваторів (Бородянка). Хімічна промисловість представлена підприємствами, що виробляють шини (Біла Церква), пластмаси (Бровари), фарби та ліки (Київ). В області працює один з найбільших у країні Київський картонно-паперовий комбінат, що використовує вторинну сировину. Розвинута промисловість будівельних матеріалів (заводи залізо-бетонних виробів у Білій Церкві, Броварах та ін., домобудівні комбінати в Білій Церкві, Березані, Броварах). Є підприємства, що виробляють меблі (у Броварах, Ірпіні, Білій Церкві, Фастові). З-поміж галузей легкої промисловості найбільш розвинуті текстильна (суконні фабрики у Богуславі та Березані), швейна (Переяслав-Хмельницький, Фастів). Підприємства скляної промисловості є у Бучі, Гостомилі, Бабинцях. Харчова промисловість дістала розвиток практично в усіх районах області.
Основна ланка АПК області – сільське господарство. В загальному обсязі його валової продукції 42% припадає на рослинництво і 58% – на тваринництво. Найбільш поширені сільськогосподарські культури – озима пшениця, цукрові буряки, льон, картопля, овочі. Тваринництво – молочно-м'ясного напряму. Розвиваються також кролівництво, бджільництво, ставкове рибне господарство. Значні сільськогосподарські площі та водойми виведено з народногосподарського обороту внаслідок забруднення радіоактивними елементами після катастрофи на Чорнобильській АЕС в 1986 р.
Майже всі сільськогосподарські угіддя належать колгоспам і радгоспам. Останнім часом з'явилися фермерські господарства.
Київщина має розгалужену транспортну мережу. Експлуатується 0,9 тис. кілометрів залізниць. Головні магістралі: Москва – Київ – Львів, Київ – Харків, Київ – Дніпропетровськ – Донецьк, Київ – Одеса. Залізничні вузли: Київ, Фастів, Миронівка. В області близько 85 тис. кілометрів автомобільних шляхів з твердим покриттям. Значну роль відіграє річковий транспорт (по Дніпру, Десні, Прип'яті). В Києві є два аеропорти, здатні приймати літаки різних типів (Бориспіль і Жуляни). Територією області проходять траси газопроводів Уренгой – По-мари – Ужгород, Шебелинка – Полтава – Київ.
У Київській області працюють Білоцерківський сільськогосподарський і Переяслав-Хмельницький педагогічний інститути, багато середніх спеціальних навчальних закладів, професійно-технічних училищ, науково-дослідні установи (механізації і електрифікації сільського господарства, селекції і насінництва пшениці, картопляного господарства, фарфоро-фаянсової промисловості). Діють Київський обласний музично-драматичний театр в Білій Церкві, обласна філармонія в Києві. У Переяслав-Хмельницькому знаходиться відомий історико-культурний заповідник.