Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Використання нетрадиційних видів енергії. Проблеми енергетики (частина 2)

Для зменшення викидів в атмосферу шкідливих речовин необхідно дотримуватись таких заходів:
1) економити електричну і теплову енергію в усіх сферах людської діяльності;
2) збільшувати частку природного газу на ТЕС за рахунок зменшення його перевитрат у металургії та інших галузях господарства;
3) підвищувати ефективність використання різних видів палива;
4) впроваджувати ефективні і економічно виправдані очисні пристрої та їх системи;
5) удосконалювати структуру промисловості.

На кращих сучасних теплових електростанціях світу рівень золовловлювання не нижчий 99,5-99,8%. На відповідних електростанціях України цей показник становить 95%. Таким чином, викиди золи перевищують уже технічно досягнутий рівень очищення в 10-20 раз.
Негативний екологічний вплив в Україні має гідроенергетика. Будівництво гідровузлів на Дніпрі призвело до затоплення великих територій країни. Водосховища підвищили рівень ґрунтових вод навколишньої місцевості, стали причиною інтенсивного руйнування крутих берегів.
Під водою опинилося близько 700 тис. гектарів родючих земель. Приблизно 30% площі водосховищ – це мілководдя з глибинами до 2 м. Зміна річкового режиму на озерний у водосховищах призвела до «цвітіння» рукотворних морів, накопичення в них шкідливих відходів і радіонуклідів. Змінилися умови життя риб. Затоплено багаті пасовища. Сталися зміни в тектоніці і кліматі.
Ще одним прикладом нехтування законами географічної науки є спорудження Каховської ГЕС. Потужність її становить тільки 352 тис. кВт. Проте ГЕС завдає збитків на 1 млрд доларів кожні десять років. Якщо ж урахувати ціну землі, затопленої водосховищем, вартість переселення людей і будівництва на новому місці, то вони абсолютно не співмірні з вартістю виробленої електроенергії.
Важливою для України є безпека роботи атомних станцій. Катастрофа на Чорнобильській АЕС перетворила державу у зону екологічної біди. В довкілля було викинуто близько 1 млрд кюрі (кюрі – одиниця радіоактивності) різних радіонуклідів. У вигляді найдрібніших часток у повітря потрапили діоксид урану, радіонукліди йоду-131, плутонію-139, цезію-137, стронцію-90 та інших елементів. Забрудненими виявилися цілі області України: Київська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та ін. Потрапили радіонукліди і в Дніпро – основне джерело питної води для 35 млн жителів України. Забрудненість Київського водосховища становить нині 7 200 кюрі, в Канівському – 2200, Кременчуцькому – 300 кюрі. Зростання кількості радіоактивного цезію досягає 40% на рік.
Екологічні чинники в розвитку ядерної енергетики в Україні завжди повинні бути переважаючими, інакше не буде для кого виробляти електроенергію.
Одним з напрямів розвитку електроенергетики країни є створення енергетичних вузлів на базі територіального поєднання електростанцій різних типів, які органічно доповнюють одна одну. Так, на Дністрі створено Дністровський комплексний гідровузол, до складу якого входять ГЕС і ГАЕС. Унікальний енергокомплекс споруджується на Південному Бузі. До його складу увійдуть Південноукраїнська АЕС, Ташлицька ГЕС і Костянтинівська ГЕС-ГАЕС. На півдні України доцільно створювати енергокомплекси на основі територіального поєднання сонячних, вітрових і геотермальних електростанцій.
Одним з прикладів взаємодоповнення різних типів електростанцій є комплекс енергооб'єктів поблизу Києва (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, АЕС).

Знайдіть на карті інші приклади територіального поєднання різних типів електростанцій. Поміркуйте, коли протягом доби найбільший «пік» споживання електроенергії. Чому?

Запитання і завдання

1. З яких галузей складається паливно-енергетичний комплекс країни?
2. Які енергетичні ресурси в Україні обмежені? Яких доволі?
3. Що таке умовне паливо? Яку кількість тонн умовного палива добувають в Україні? Чи забезпечує себе країна за рахунок власних ресурсів?
4. Що таке паливно-енергетичний баланс?
5. Назвіть вугільні басейни України. Який з них найбільший?
6. Природного газу в Україні не вистачає. Водночас продовжується газифікація міст і сіл. З якою метою це робиться?
7. Якими електростанціями виробляється найбільша кількість електроенергії в Україні?
8. Що таке ТЕЦ, ДРЕС? Яка між ними різниця?
9. У чому проблема розвитку атомної енергетики в Україні?
10. Розкажіть про перспективу використання нетрадиційних видів електроенергії.