Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Зернові культури (частина 1)

Зернові культури

Основною зерновою культурою України є озима пшениця, на яку припадає майже 20% посівних площ (мал. 86). Озима пшениця забезпечує близько 50% валового збору зерна в країні. Основні райони вирощування цієї культури – лісостепова, степова зони і частково Полісся. В минулому озиму пшеницю в Україні висівали переважно в Лісостепу. Відома ця культура на нашій території з часів трипільської культури (III ст. до н. е.).
Найкращі природно-кліматичні умови для вирощування озимої пшениці – Лісостеп і північна частина Степу. В Україні виведено багато нових високоврожайних сортів озимої пшениці, які одержали визнання і за межами нашої країни. Яра пшениця поступається озимій врожайністю. Тому вона має незначне поширення, головним чином у степових районах. В лісостеповій зоні яру пшеницю висівають у разі вимерзання озимої (мал. 87). (Які географічні знання необхідні агроному для вирощування озимої пшениці? Яка роль метеорологічної служби в рослинництві?)
Посіви жита займають близько 2% площі зернових. Його вирощують на Поліссі, в Лісостепу, в Карпатах. Жито більш як удвічі поступається врожайністю озимій пшениці. (Що визначає таке територіальне поширення жита? Яка із зернових культур вибагливіша до ґрунтово-кліматичних умов – озима пшениця чи жито?)

Мал. 86. Посіви озимої пшениці

Мал. 87. Збирання пшениці на полях Дніпропетровщини

Велике значення в Україні належить зернофуражним культурам – ячменю, кукурудзі і вівсу.
Ячмінь – друга за розмірами посівних площ і за валовими зборами зерна (близько 20%) яра зернова культура. За врожайністю ячмінь значно перевищує озиме жито. Озимий ячмінь вирощують у південній частині Степу та в передгірних районах Криму.
Третє місце в Україні за площею посівів посідає кукурудза. На неї припадає майже 15% валового збору зерна. Це – досить врожайна, посухостійка з високою кормовою цінністю культура. Найкращі умови для її вирощування – північний і центральний Степ. Значні посіви кукурудзи зосереджені також у південній частині Лісостепу, Закарпатській, Чернівецькій і Одеській областях.

Як ви гадаєте, чому поряд із степовими районами кукурудза дістала поширення в Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях? Які чинники тут переважають – природні чи соціальні?

Овес займає таку саму площу, як і жито. В Україні він є допоміжною зернофуражною культурою. Його посіви зосереджені на Поліссі та в Передкарпатті.

Велике значення в харчовому раціоні людини мають круп'яні культури – гречка, просо, рис. Але валові збори їх невеликі. В сумі вони становлять близько 3% валових зборів зерна в країні.
Найбільшу площу серед круп'яних культур займає гречка. Це одна з традиційних сільськогосподарських культур українського народу. Врожайність гречки невелика – близько 10 ц з 1 га. Сіють її здебільшого в Лісостепу і на Поліссі.
Просо вирощують переважно в Лісостепу і Степу. Це досить посухостійка культура. Основні площі під просом зайняті в степових районах, але найвища врожайність цієї культури – в Лісостепу.
Рис як продовольчу культуру вирощують на поливних землях (чеки) у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. (Які зернові і круп'яні культури вирощують у вашій місцевості? Проаналізуйте, наскільки їх вирощування відповідає ґрунтово-кліматичним умовам вашого району, області чи республіки.)