Масляк П. О., Шищенко П. Г.

Технічні культури (частина 1)

Технічні культури

Провідні технічні культури України – цукрові буряки та соняшник. Вирощують також льон-довгунець, коноплі, хміль, тютюн.
Україна є основною бурякосіючою країною світу. Вона посідає перше місце в світі за обсягами валових зборів цукрових буряків (мал. 89, 90). Найбільші площі під культурою знаходяться в Лісостепу (Тернопільська, Вінницька, Черкаська, Хмельницька області). Тут зосереджено 75% посівів цукрових буряків. їх вирощують також у південній частині Полісся та північній частині Степу. (Чи вирощують цукрові буряки у вашій області? Чи трудомістка ця культура?)

Мал. 89. Обробіток цукрових буряків

Мал. 90. Збирання цукрових буряків у полі

Пригадайте з раніше вивченого, де виробляють бурякозбиральні комбайни. Чи відповідає розміщення цих підприємств районам вирощування цукрових буряків у країні?

В основних районах вирощування цукрових буряків зосереджені цукрові заводи (мал. 91).

Мал. 91. Валовий збір цукрових буряків і цукрові заводи

Цукрова промисловість – одна з найстаріших галузей України. Потужностей цукрових заводів у період копання буряків не вистачає. Не завжди правильно організовано сировинні зони заводів, є проблеми із сезонним використанням робітників. Цукрова промисловість – одна з провідних галузей у країні. За вартістю продукції вона поступається тільки м'ясній промисловості.
В Україні близько 200 цукрових заводів, що знаходяться на території 19 областей. До найбільших із них належать Лохвицький цукровий комбінат у Полтавській області, Долинський цукровий завод (Кіровоградська область), Засільський цукровий завод (Миколаївська область), Куп'янський цукровий комбінат (Харківська), Орільський (Полтавська), Кременецький (Тернопільська область) цукрові заводи. (Знайдіть найбільші цукрові заводи на економічній карті України.)
Найбільше цукрових заводів зосереджено в Правобережному Лісостепу, особливо у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях, на Лівобережжі – у Полтавській, Сумській, Харківській областях.
Цукрорафінадне виробництво тяжіє до центрів виробництва цукру-піску, якими є Бердичів (Житомирська область), Шепетівка (Хмельницька), Ходорів (Львівська), Черкаси, Суми (мал. 92), Дружба (Сумська область). Єдине підприємство, що розміщене за межами зони цукробурякового виробництва, – цукрорафінадний завод в Одесі. (Чому саме Одеса, на вашу думку, стала винятком з правила територіальної організації цукрорафінадного виробництва?)

Мал. 92. В одному з цехів Сумського рафінадного заводу

Цукрова промисловість – важлива комплексоутворююча галузь. Навколо цукрових заводів виникає низка суміжних виробництв, що працюють на відходах (дефектний цукор, меляса) і виробляють спирт, дріжджі, вітаміни тощо. Інші відходи, наприклад жом, використовують відгодівельні господарства.

Накресліть у зошиті загальну схему формування цукробурякового комплексу, покажіть зв'язки його з рослинництвом, тваринництвом, іншими галузями харчової промисловості, машинобудуванням, трудовими ресурсами місцевості.