Підручники з історії

"Хто не знає свого минулого, – той не вартий свого майбутнього"

М. Рильський

Історія – наука, яка займається вивченням минулого людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

Із усіх відомих історичних «фактів» лише незначна кількість може бути повною мірою перевірена і підтверджена. Більшість науковців, які займаються вивченням історичних документів, погоджуються, що сучасний погляд на життя в той чи інший спосіб впливає на нашу інтерпретацію та бачення минулого. Тому на одну й ту саму історичну подію може існувати декілька різних точок зору, кожна з яких є цінною. Майже завжди кожен народ трактує історію «по-своєму». Та все ж, найціннішими є ті погляди та дослідження, які грунтуються на першоджерелах – документах, створених під час або невдовзі після подій, що вивчаються.

Перелік підручників з історії, розміщених в онлайн-бібліотеці освітньої та наукової літератури EduKnigi.com поданий нижче.
Деякі з них можуть бути подані мовою оригіналу – наприклад українською мовою початку ХХ століття. Для когось це може видатись складністю, а для когось цінністю.

 1. Грушевський М. Про старі часи на Україні: Коротка історія

  Коротка популярна історія України, написана видатним українським вченим Михайлом Грушевським. Вперше видана 1907 року.
  Краткая популярная история Украины, написанная выдающимся украинским ученым Михайлом Грушевским. Впервые издана в 1907 году.

 2. Дрібниця В.О. Історія України. Екзаменаційні білети

  Посібник складений у відповідності з екзаменаційними білетами 1999 року з історії України (затверджені навчально-методичною комісією Міністерства освіти України 28.01.1999 p.). Він включає повні відповіді на екзаменаційні питання, необхідні для успішного складання випускних іспитів з історії.
  Матеріал подається в об'ємі та послідовності, в якій випускник має відповідати на екзамені.
  Посібник допоможе учням показати знання основних історичних процесів та фактів з історії України (від найдавніших часів до початку XX століття), визначити причини, суть та наслідки подій, змалювати портрети визначних історичних діячів.
  Метою посібника є всебічна допомога учням 9-х класів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, ліцеїв та гімназій всіх типів у 1999 році у підготовці до екзаменів з історії України.
  У посібнику не висвітлено питання краєзнавства – білет №16, питання 2 (Наш край в XVI-XVIII ст.); білет № 17, питання 2 (Наш край в XIX ст.); білет №25, питання 1 (Наш край в VI-XV ст.).

 3. Костомаров М. I. Богдан Хмельницький

  Історичний нарис про гетьмана України Богдана Хмельницького.
  Художньо-документальна книжка про гетьмана України, визначного державного діяча і полководця Богдана Хмельницького.

 4. Пастернак О. Пояснення тризуба

  Ця книга про тризуб – геральдичний знак Київського Князя Володимира Великого – розкриває загадку про походження, ідею та значення тризуба на Україні як державного герба, національного знаку і релігійного символу. Дослідження слугує поглибленню знань із української історії.

 5. Рожик М.Є. та ін. Всесвітня історія 10 клас. Новітні часи: 1914-1945

  У підручнику розглядаються складні міжнародні суперечності, що виникли між: найбільшими державами світу під час першої і другої світових воєн. Пропонується короткий виклад історії зарубіжних країн, їх роль і місце в суспільно-політичному та економічному житті світового товариства. Особливу увагу приділено національно-визвольній боротьбі колоніально залежних країн світу та соціальній боротьбі за демократизацію суспільства.

1 | 2 > >>