Пастернак О.

Про герби взагалі

Пояснення тризуба, герба великого київського князя Володимира Святого

Вступ

Вже віддавна почав я цікавитися нашим українським гербом й іншими подібними знаками. Року 1913 попала мені під руку маленька книжечка з рисунком тризуба д-ра І. Крип'якевича, в якій було написано: «Се є тризуб (герб) Київського Князя Володимира Святого», але що значить цей герб, то не було пояснено.
Від того часу став я постійно цікавитися тризубом, уперто вдивлявся в його рисунок і змагався відгадати його значення. Пізніше послугувався я зразками тризуба на монетах в «Ілюстрованій історії України» акад. М. Грушевського. В тім часі приходили мені на думку різні здогади, і часто здавалося мені, що я вже відгадав значення тризуба, але непокоїло мене то, що я мав 4 зразки нашого тризуба, які однак своїм виглядом відрізнялися один від одного. Ця обставина заставила мене приглянутися не лише до рисунка самого герба, але звернути увагу на написи па монетах, та прийшов я до висновку, що тризуб з гербом роду або дому князя Володимира Святого, себто знаком родового кличу того князя, а заразом є він і особистим знаком (монограмою), бо він є зложений із букв напису особистого кличу князя Володимира Святого. Опрацьоване мною пояснення складалося з п'яти частин. Правда, що це пояснення було коротке і не давало відповіді на всі питання, які торкаються тризуба, одначе два найповажніші питання, а саме – значення зовнішнього вигляду (форми) та внутрішнє значення пояснювало точно та ясно.
Один примірник того пояснення послав я акад. М. Грушевському 1920 p., другий д-ру К. Трильовському 1921 p., а третій примірник передав я особисто проф. В. Пачовському 1923 р. Згадані особи надзвичайно поховали мою працю. Я думав, що вони опублікують її, або моя праця спонукає їх до власних студій нашого герба, але так не сталось.
Перед поясненням значення нашого тризуба вважаю за доцільне ознайомити шановних читачів з геральдикою, себто з наукою про герби взагалі.

Про герби взагалі

Герб – це образковий знак, нарисований або намальований образок із різних фігур: звірят, оружжа і т. п. Подібними знаками є торговельні охоронні марки.
Герб підлягає певним правилам або законним постановам, званим геральдикою, охоронна марка – торговельному закону. За правилами геральдики гербом послугуються держави, краї, міста, роди (доми) шляхти, єпископи, тобто князі церкви і т. п.
Значення герба знаходиться в образковім написі якогось законом геральдики означеного кличу (гасла), який складається з кількох слів. У шляхти клич образкового або гербового напису складається з родової гідності (титулу) та родового прізвища (імені), наприклад, князь Сапєга, граф Потоцький, граф Розумовський і т. д. Князь та граф то є родові гідності (титули), а Сапєга, Потоцький та Розумовський – є родові прізвища. Родова гідність і родове прізвище становлять один родовий клич. У держав, країв та міст цей клич складається з одного або і кількох слів.
Одначе образковий напис (герб) має в собі щось більше величавого (імпозантного) як буквений напис, себто образковий напис (герба) викликає в нас більше вражіння, як напис буквами. Букви є не так величавими, як образки, ані тоді, коли букви заступають образки і в правильнім гербі, наприклад, у гербі Франції, який складається з округлого щита, прикрашеного навколо вінцем, а на середині замість образків поміщено дві букви «R. F.».
Подібно як французький буквений герб (монограма), так читається і кожний інший образковий герб.