Пастернак О.

Первісна (зародкова) основа герба та його правила (закони)

Первісна (зародкова) основа герба та його правила (закони)

Правила геральдики є законом, а цей закон має своє джерело, подібно як інші закони, ще з тої доби, коли люди не мали писаних законів, але користувалися побутовими звичаями. Після побутових звичаїв суспільність була поділена на верстви або класи, цим класам надавано різні права і привілеї, а в зв'язку з цим кожен клас (головно упривілейований) присвоював певний знак, герб.
Сам герб, розуміється, повстав перед буквеним образковим письмом так, як китайське письмо, що не має буквених знаків, лише знаки слів та знаки граматичного зв'язку і походить у своїм зародковім розвою з образкового письма. У китайців, наприклад, нарисовані два дерева означали ліс, мати і дитина – любов. Так діялось і з гербом. В його первіснім розвою нарисовано образок, зложений з фігур, звірят, рослин, зброї та іншого, і за фігурами читано родовий клич князя або іншого достойника, який (клич) містить в собі родову гідність та родове прізвище, так як і теперішній родовий герб шляхтича.
Позаяк правила, як робити ці фігури, не були писані, лише існували в побутових звичаях, то назва цих правил, назва герба (знака) та назва його значення не дійшли до наших часів, – лише сам герб. Археологія знаходить ці знаки на старовинних монетах, перснях, зброї, надгробках і подібному. Дослідникам доводиться на основі фігур та їх прикрас відгадувати, чи то герб, чи ні.
Коли в Європі заведено буквене письмо, то декотрі князі та інші достойники того часу зріклися своїх образкових написів (гербів), а зложили собі знаки з букв (монограми) , а декотрі затримали свої старовинні написи (герби). І не без причин перші зреклися, а другі ні. У перших була причиною новизна букв, а у других – величавість старовинного образка, інакше сказати, тут важилась новизна букв із старовинною величавістю образка. Але в кінці таки старовинна величавість переважила новизну (букви) тим, що образок зайняв величаве місце поруч букв.