Пастернак О.

Дальший розвій геральдики та її сучасний стан. Державні герби нашого часу

Дальший розвій геральдики та її сучасний стан

Археологічні знахідки доказують нам, що геральдика веде свій початок із часів доісторичних. Від часів писаної історії геральдика має свій розвій враз з історичним розвоєм устрою суспільності. Первісна геральдика обмежувалася родовими гербами шляхти. В новіших часах геральдику поширено на краї та міста, яким надано герби визначних та заслужених шляхтичів.
З бігом часу пануючим князям заборонено розділювати свою державу між своїх синів і установлено державні столи та пануючі роди або доми. З тих родів мав право на державний стіл (або престіл чи трон) тільки один член пануючого роду або дому, а завдяки цьому геральдику знов поширено, бо держави того устрою названо імперіями і надано тим державам імперіалістичні герби (державні герби). Нові державні організми не тільки не діляться, але всіма способами поширюють свої границі. Пануючі роди названо династіями, а коронованих членів (посаджених на державний трон) названо імператорами (цісарями або королями). Цим династіям, крім їх родових гербів, надано династичний знак, так зване золоте руно.
З новим устроєм війська, коли не тільки шляхта має повинність служити у війську, як то було за старих часів, але повинність служити у війську наложено на усі верстви (класи) громадян держави, то геральдика перестала розвиватися, бо її відокремлено від воєнних богатирств та урядових заслуг, а на її місце установлено окремі приписи про відзнаки воєнного геройства та відзнаки за урядові заслуги. Ці відзнаки (ордени, медалі) різняться від гербів тим, що вони не є родовими і звичайно не приносять із собою родові ані титулу, ані прав, вони є особистими і означають тільки геройство або заслуги даної особи.
Геральдиці залишилися тільки старі здобутки, тобто герби родові, державні, країв та міст. І республіканські держави прийняли геральдику вповні або частинно. Наприклад, Чехословацька Республіка прийняла державний герб, герби країв та міст, але шляхетські титули заборонила громадянам своєї держави.

Державні герби нашого часу

Геральдика нашого часу строго придержується точної стилізації того взірця, який встановлений державою. Лише той взірець герба становить геральдичний символ держави, який є точно зложений після стилю (типу) оригіналу, що встановила держава. Взірець, зложений з малими відхиленнями від оригіналу, встановленого державою, тратить об'єкт (річ) символу держави, а це тому, що кілька держав послугуються гербом орлом та львом (наприклад, колишня Росія, Австрія та Чорногорія послугувались гербом двоголовим орлом), а символи (величаві образкові написи) кличу тих окремих держав лежать в стилізації того типу взірців двоголових орлів, які собі дотичні держави встановили.
Зневага герба, що є стилізований точно після оригіналу, що встановила держава на своїй території, має наслідки карного поступовання за образу держави, бо цей взірець становить геральдичний символ дотичної держави.
Той самий взірець, але стилізований з відхиленнями від оригіналу, що встановила держава, тратить об'єкт символу держави, і зневага такого взірця не тягне карного поступовання, бо де нема об'єкту, там не може бути і делікту.