Пастернак О.

Київські монети та їх ознаки. Ознаки монет колишньої австрійської імперії.

Київські монети

Київські монети походять із старого устрою держав, а найстаріші монети князя Володимира є з часів кінця IX і початку XI століття. Вони мають ознаки, подібні до ознак монет нового устрою держав, себто монет наших часів, скажімо, монет колишньої Австрії.

Ознаки монет колишньої австрійської імперії

Монети колишньої Австрії мали такі ознаки: двоголовий орел із короною та іншими знаками, між знаками лев та напис буквами: «Франц Йос. І., Д. Г. імператор». Двоголовий орел з його знаками – це є геральдичний символ або геральдичний клич держави Австрійська імперія. Між знаками лев – це є геральдичний символ або геральдичний клич роду ерцгерцог Габсбург. Інші знаки – це геральдичні кличі країв, що входили в Австрійську імперію. Напис буквами – це клич особисто-пануючого ерцгерцога Франц Йосиф І.

Ознаки київських монет

Київські монети мали такі ознаки: тризуб та напис буквами: «Владимир на столе а се его сребро». В часі походження київських монет держави не були імперіями, а тільки столами (тронами), тобто в тих часах не означувано ані держав, ані країв, що входили в ті держави, тільки означався пануючий княжий рід та його стіл (трон), і ці ознаки мають тодішні монети, а саме: зовнішня незмінна ознака тризуба – це є геральдичний символ або геральдичний клич пануючого роду. Внутрішній змінний переплет і остриці (стовпи або зуби) тризуба є деколи геральдичне особисте ім'я, а деколи особисто-пануючий клич. Напис буквами – це клич особисто-пануючого князя «Владимиръ на стать а се его сребро». Князь Володимир Святий склав внутрішній переплет та остриці тризуба з букв особисто-пануючого кличу «Владимиръ на столі а се его сребро» (див. далі).