Пастернак О. Тризуб монограмою

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Пояснення тризуба

Тризуб монограмою

Взірець 1, Таблиця 1. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Цей тризуб (взір. 1, таблиця 1) знаходиться в «Ілюстрованій історії України» акад. М. Грушевського, стор. 76, на золотій монеті, малюнок 67. Тризуб тут уміщено на монеті поруч напису особисто-пануючого кличу князя, який (напис) є без початку і без закінчення імені кн. Володимира. Там написано: «димир на толъ». А що там має бути «Владимиръ на столі», то це доведуть нам дальші взірці.
Постає питання, де є початок слова «Владимиръ», себто букви «вла», і де є закінчення того ж слова, себто буква «ъ», та де є початок слова «столъ», отже, буква «с»?
Відповідь на поставлені питання може бути лише одна: ті відсутні букви знаходяться в самому тризубі, або, інакше сказати, з тих відсутніх букв є збудований герб тризуб, який своєю зовнішньою незмінною ознакою становить родовий клич князя, а внутрішній переплет та остриці є зложені з букв у монограму, і та монограма доповнює або становить відсутні частини напису особисто-пануючого кличу пануючого князя словами «Владимиръ на столъ».

Таблиця 2. Тут складові частини герба тризуба означені темніше на буквах в, л, а, ъ, с. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Таблиця 3. Тут герб розложений на букви, а напис монети подано друком, і так одержимо повний особистий клич пануючого князя словами: «Владимиръ на столі». (доступно при скачуванні повної версії книжки)

А тим є загадка тризуба розв'язана.

Взірець 2, Таблиця 1. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

В «Ілюстрованій історії України» акад. М. Грушевського на стор. 76 на срібній монеті (мал. 68) знаходиться герб, див. взірець 2, Таблиця 1. Цей герб є поруч неповного напису особисто-пануючого кличу пануючого князя словами: «Владимиръ а се его с», див. вз. 2, Таблиця 1.

Малюнок (доступно при скачуванні повної версії книжки)

А що там має бути написано «Владимиръ на столи а се его сребро», а не «Владимир» а Се его с», то довідаємося із взірця 2, Таблиця 2, де частини герба означені темніше (букви н, а, с, т, о, л, ь, р, є, б). З того видимо, що і тут відсутні букви напису особисто-пануючого кличу князя знаходяться в родовім гербі того ж князя.

Взірець 2, Таблиця 2. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Вз. 2, Таблиця 3. Тут напис монети подано друком, а герб розложено на букви, які спільно дають повний клич пануючого князя словами «Владимира на столі а се его сребро».

Взірець 2, Таблиця 3 (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Взірець З, Таблиця 1. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Цей герб (вз. З, Таблиця 1) знаходиться в «Іл. іст. України» акад. М. Грушевського на стор. 77, мал. 69. Герб є поруч неповного напису особисто-пануючого кличу князя словами: «а се его сребро».
Вз. З, Таблиця 2. Тут складові частини герба означені темніше: букви в, л, а, д, и, м, и, р, ъ, н, с, т, о, б.

Взірець 3, Таблиця 2. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Взірець 3, Таблиця 3. Тут є герб, розложений на букви, а напис монети подано друком, внаслідок чого одержимо повний клич пануючого князя словами: «Владимиръ на етолъ а се его сребро».

Взірець 3, Таблиця 3. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Взірець 4, Таблиця 1. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Герб (вз. 4, Таблиця 1) знаходиться на монеті поруч нечіткого напису, знищеного віками, внаслідок чого того напису я не відрисував, але цей герб є того самого змісту, що герб взірець 3, та складається з тих самих букв, лише на вигляд різниться тим, що є рисований іншою рукою, як взірець третій.

Малюнок (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Вз. 4, Таблиця 2. Тут складові частини герба означені темніше на буквах, дивись також і Таблиця 3. Тут є тризуб, розложений на напис, з якого одержимо клич словами: «Владимиръ на столь».

Взірець 4, Таблиця 2. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Отже, з пояснень взірців від 1-го до 4-го виходить, що всі чотири взірці своїм зовнішнім незмінним виглядом становлять геральдичний клич (символ) київського пануючого княжого роду.
Внутрішній змінний переплет ядра тризуба становить монограму одного особисто-пануючого кличу особи кн. Володимира словами: «Владимиръ на столі, а се его сребро».
Отже, кожний взірець є монограмою або частиною напису особисто-пануючого кличу, себто кожний взірець є зложений з інших букв у монограму (див. переглядну таблицю).

Переглядна таблиця

Малюнок (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Тим пояснення монограми київського тризуба закінчене.

◄ Київські монети та їх ознаки. Ознаки монет колишньої австрійської імперії.

Зміст підручника "Пастернак О. Пояснення тризуба"

Тризуб геральдичним кличем ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Пояснення тризуба