Шевчук В.О. (ред.)

Примітки до віршів Івана Мазепи

Примітки

«Ей, Іване, Поповичу-гетьмане...»

1. Подано в перекладі з книжної української мови за виданням С. Величко: «Летопись событий в Юго-Западной России», т. 3, К., 1855 с. 15-17. Вірш написав після падіння гетьмана Івана Самойловича, як зазначає С. Величко, «один з його наближених спідручних». В передмові до цієї книжки ми писали, що з наближених до Самойловича тільки І. Мазепа писав вірші, але фактів на підтримку цього здогаду нема. І. Самойловича зневажливо називали поповичем, бо він був сином священика.
2. Гетьман і справді вивищував своїх дітей, наділяючи їх високими гонорами.
3. Під кінець життя І. Самойлович все більше схилявся до самодержавного правління, ігноруючи традиційне обговорення справ на радах. Цікаво відзначити, що І. Мазепа інститут ради затримав, а його наступник П. Орлик у «Конституціях» підняв значення ради до рівня республіканського парламенту.
4. Гетьмана було скинено внаслідок доносу на нього генеральної старшини, які звинуватили І. Самойловича у зраді і «численних шаленствах». Донос однак був наклепницький: на І. Самойловича звалили вину за невдачу походу на Крим у 1687 році.
5. Маються на увазі Григорій, полковник чернігівський, та Яків, полковник стародубський. Григорія після батькового падіння скарано на смерть, а Яків з батьком потрапив до Сибіру на заслання.
6. Під кінець правління І. Самойлович став пихатий, непомірно збагачував себе і свій рід, що викликало в оточення невдоволення.
7. Самойловичів вислали у В'ятську губернію, потім Якова з жінкою заслали в Єнісейськ, а гетьмана – у Тобольськ.

Дума пана гетьмана Мазепи

Подано з дотриманням правил сучасного правопису за виданням: «Источники малороссийской истории, собранные Д. Н. Бантыш-Каменским», М., 1859, с. 109-110.
8. У битві під Жовтими Водами Б. Хмельницького з поляками (1648) на боці поляків воювала частина українців.
9. Маються на увазі гетьмани, що їх підтримував кримський хан: П. Суховій, Петрик.
10. Маються на увазі гетьмани польської орієнтації: П. Тетеря, М. Ханенко.
11. Мається на увазі Петро Дорошенко, гетьман Правобережної України, що піддався під протекцію туркам.
12. Маються на увазі гетьмани російської орієнтації: І. Брюховецький, Д. Многогрішний, І. Самойлович та інші.
13. Російські вояки, бувши в залогах по містах України, ставилися до українців, зокрема козаків, зневажливо, називали їх мужиками, підданими, хохлами і таке інше.
14. До цього вірша була приписка В. Кочубея: «Сю пісню, читаючи і уважаючи, один всечесний і розумний отець архімандрит дав мені її і радив у доброму спряті ховати».

Польський король Станіслав Лещинський, союзник І. Мазепи та Карла XII. Малюнок