Рожик М.Є. та ін.

Всесвітня історія: Новітні часи: 1914-1945 роки

Рожик М.Є. та ін. Всесвітня історія: Новітні часи: 1914-1945: Підручн. для 10-го кл. серед, шк. / М.Є. Рожик, М.І. Ерстенюк, М.С. Пасічник, О.М. Сухий, І.І. Федик – К.: Генеза, 1998. – 230 с.

У підручнику розглядаються складні міжнародні суперечності, що виникли між: найбільшими державами світу під час першої і другої світових воєн. Пропонується короткий виклад історії зарубіжних країн, їх роль і місце в суспільно-політичному та економічному житті світового товариства. Особливу увагу приділено національно-визвольній боротьбі колоніально залежних країн світу та соціальній боротьбі за демократизацію суспільства.

Зміст

Всесвітня історія: Новітні часи: 1914-1945 роки

Розділ 1. Світ на зламі ХІХ-ХХ століть
§1. Причини і характер Першої світової війни
Конкурентна боротьба держав на світовому ринку
Мілітаризм і політика
Загарбницькі плани держав
Характер Першої світової війни

 

Розділ 2. Перша світова війна 1914-1918 років
§2. Початок Першої світової війни
Австро-сербський конфлікт. Липнева криза 1914 року
Воєнні дії 1914 року. План Шліффена та його зрив
Воєнні дії у 1915 році. Перенесення німецьким командуванням основного удару на східний і західний фронти. Верденська битва
Брусиловський прорив
§3-4. Російська революція. Росія в лютому-жовтні 1917 року
Передумови і причини революції
Розвиток подій у лютому-жовтні 1917 року. Зречення Миколи ІІ
Тимчасовий уряд та його внутрішня і зовнішня політика
Серпневий заколот військових. Загострення боротьби між різними політичними силами
Жовтневий переворот і встановлення більшовицького режиму в Росії
Документ «З архіву російської революції». Спогади В. Набокова
§5. Воєнні та політичні події 1918 року, завершення війни
Брестський мир
Листопадова революція в Німеччині 1918 року. Початок розпаду Австро-Угорщини
Комп'єнське перемир'я. Поразка Німеччини та її союзників. Масштаби втрат і руйнувань
Експропріація приватної власності в Росії. Політичний терор
Бої 1918-1919 років. Втручання іноземних держав у громадянську війну в Росії
Польсько-радянська війна 1920 року
З угоди про перемир'я між союзниками і Німеччиною, укладеної в Комп'єнському лісі 11 листопада 1918 р.

 

Розділ 3. Міжнародні відносини (1918-1930 роки)
§6. Версальська система. Паризька мирна конференція 2 3
Версальський мирний договір
Мирні договори із союзниками Німеччини
Територіальні зміни у світі
§7. Утворення Ліги Націй
Міжнародні відносини в азійсько-тихоокеанському регіоні
Вашингтонська конференція та її рішення
Про головні принципи статуту Ліги Націй
§8-9. Суперечності в Європі і спроби їх розв’язання
Генуезька та Гаазька конференції
План Дауеса
Локарнська Конференція
Суть Локарнського договору і плану Дауеса

 

Розділ 4. Індустріально розвинуті країни заходу
§10-11. Великобританія
Внутрішня політика уряду Д. Ллойд-Джорджа і консервативних урядів. Робітничий рух
Перший лейбористський уряд
Загальний страйк 1926 року
Депресія 1929-1933 років. Другий лейбористський уряд
Зовнішня політика. Загострення англо-німецьких і англо-японських суперечностей
Із радіограми Керзона...
§12-13. Франція
Економічне і політичне становище країни після Першої світової війни
Піднесення робітничого руху. Стабілізація економіки
Уряд Лівого блоку. Особливості економічної депресії
Уряд Народного Фронту. Зовнішня політика
Із Програми Народного Фронту Франції. Політичні свободи
§14-15. Сполучені штати Америки
Посилення економічних і політичних позицій США після Першої світової війни. Політичний курс В. Вілсона
Робітничий рух
Особливості економічної стабілізації у США. Велика Депресія
«Новий курс» Ф. Рузвельта. Зовнішня політика
Із американського плану на випадок участі США у війні
§16-17. Німеччина
Поразка Німеччини у Першій світовій війні. Листопадова революція
Веймарська республіка
Економічна стабілізація в Німеччині
Встановлення нацистської диктатури
Зовнішня політика і початок німецької агресії в Європі
З конституції Веймарської республіки 11 серпня 1919 р.
§18. Італія
Наслідки Першої світової війни для Італії. Робітничий та селянський рух
Встановлення фашистської диктатури. Політична боротьба
Зовнішня політика
§19. Іспанія
Іспанія після Першої світової війни. Диктатура Прімо де Рівери (1923-1930)
Революція 1931 року
Громадянська війна і втручання іноземних держав

 

Розділ 5. Країни Східної Європи
§20. Польща
Відновлення незалежності Польщі. Польсько-українська війна
Ухвали Паризької мирної конференції з польського питання. Польсько-радянська війна 1920 року
Державний переворот 1926 року і встановлення режиму санації. Економічна депресія
Зовнішня політика
§21. Чехословаччина
Утворення Чехословаччини. Включення Закарпатської України до складу Чехословаччини
Конституція 1920 року. Внутрішня і зовнішня політика адміністрацій Т. Масарика і Е. Бенеша
Мюнхенський диктат. Розчленування і окупація Чехословаччини
Чехословаччина у міжвоєнний період
§22. Угорщина
Революція 1918 року
Соціалістична революція 1919 року в Угорщині
Режим М. Хорті, його внутрішня і зовнішня політика
Союз з Німеччиною
§23. Румунія
Становище Румунії після Першої світової війни
Конституція 1923 року. Зростання ультраправих організацій
Зовнішня політика. Посилення впливу Німеччини на Румунію
Встановлення диктатури Антонеску
§24. Болгарія
Піднесення революційного руху в 1918-1919 роках
Уряд О. Стамболійського
Червневий переворот 1923 року. Повстання 1923 року
Переворот 1934 року і встановлення військової диктатури
§25. Югославія
Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців. Аграрна реформа
Конституція 1921 року. Загострення національного питання
Державний переворот 1929 року і становлення монархічної диктатури
Військовий переворот у березні 1941 року

 

Розділ 6. СРСР
§26. СРСР у 20-ті роки
Господарська розруха. Провал комуністичних експериментів 1918-1920 років
Кронштадтський заколот. Запровадження нової економічної політики (НЕП). Утворення СРСР
Політична боротьба всередині більшовицької партії і встановлення диктатури Сталіна
§27-28. СРСР наприкінці 20-х – у 30-ті роки
Комуністична індустріалізація
Насильницька колективізація. Пограбування селян
Тотальний терор
Зовнішня політика СРСР
Союз з гітлерівською Німеччиною

 

Розділ 7. Країни Азії
§29-30. Японія
Участь Японії у Першій світовій війні. «Рисові бунти» 1918 року
Економічний розвиток. Внутрішня політика японського уряду
Зовнішня політика
Завоювання Північно-Східного Китаю
Напад на Китай у 1937 році
З меморандуму генерала Танаки
§31-32. Китай
Становище Китаю наприкінці Першої світової війни
«Рух 4-го травня»
Революція 1925-1927 pp.
Гоміндан при владі
Комуністична влада в Північному Китаї
Напад Японії на Китай у 1937 р. Початок визвольної війни
Розподіл земельної власності в Китаї в період першої революційної громадянської війни 1924-1927 pp.
§33. Індія
Піднесення національно-визвольного руху в Індії після Першої світової війни
М. Ганді, його вчення і політична діяльність
Зростання ролі індійського національного конгресу
Із спогадів М. Ганді «Моє життя»

 

Розділ 8. Національно-визвольна боротьба колоніально залежних країн світу
§34. Країни Південно-східної Азії
Індонезія
Індокитай
Бірма
Боротьба народів південно-східної Азії проти японської агресії
Промова Сукарно на суді 1930 р.
§35. Країни Середнього Сходу
Афганістан
Іран
§36. Країни Близького Сходу
Туреччина
Палестина і Сирія
Ірак
§37. Країни Африки 1 2 3 4

 

Розділ 9. Культура
§38. Освіта. Наука. Техніка
§39. Література 1 2 3
§40. Мистецтво, спорт
Образотворче мистецтво
Музика
Театр
Кіно, спорт

 

Розділ 10. Країни Латинської Америки
§41-42. Особливості розвитку країн Латинської Америки у міжвоєнний період
Панування латифундизму. Засилля іноземних монополій
Диктаторські режими
Демократичні рухи
Із звернення Л. Престеса до бразильського народу

 

Розділ 11. Форми і методи соціальної боротьби за демократизацію суспільства
§43. Міжнародний соціалістичний і комуністичний рух
Тактика Комінтерну середини 30-х років

 

Розділ 12. Міжнародні відносини у 30-ті роки
§44. Воєнна небезпека і Ліга Націй
Крах Версальсько-Вашингтонської системи
Англо-франко-радянські переговори. Радянсько-німецький пакт

 

Розділ 13. Друга світова війна
§45. Початок війни. Події 1939-1941 років
Періодизація Другої світової війни
Четвертий поділ Польщі
Радянські територіальні надбання на заході
Загарбання Німеччиною Данії, Норвегії, Бельгії, Голландії
Поразка Франції
Бойові дії на Балканах
§46. Хід війни у 1941-1942 роках
Напад Німеччини на СРСР
Створення антигітлерівської коаліції
Хід війни на радянсько-німецькому фронті
Напад Японії на Перл-Харбор i початок війни на Тихому океані
Війна у Північній Африці
§47. Хід війни у 1943 році
Розгром німецьких військ під Сталінградом
Розгром німецьких військ під Курськом
Капітуляція Італії
Тегеранська конференція
Декларація Трьох Держав
§48. Хід війни у 1944 році
Визволення території СРСР. Перенесення воєнних дій у країни південно-східної і центральної Європи
Відкриття другого фронту в Європі
§49. Завершення війни та її підсумки
Кримська конференція. Створення Організації Об'єднаних Націй
Капітуляція Німеччини. Потсдамська конференція. Капітуляція Японії
З рішень Потсдамської конференції Трьох держав
§50. Становище у воюючих і окупованих країнах
Нацистський «Новий порядок» у Європі. Рух опору в загарбаних країнах
Внутрішнє становище США, Великобританії, СРСР, Німеччини та Японії у роки війни

 

Хронологічна таблиця Першої світової війни, міжвоєнного періоду, Другої світової війни